Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Kostnadseffektivare hemtjänst som i jämförbara kommuner räcker till tre Lindängen

Bästa Anna Zöögling (S), så kul att du ber mig om råd. Jag kan bara fortsatt hänvisa till den oberoende granskning som revisorerna lät göra om Kvalitetsarbete i äldreomsorgen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hemtjänsten är betydligt dyrare än i jämförbara kommuner. "Jag tror att det är organisationen som är ett slukhål", säger Gunilla Dverstorp (M).

Bild: Arkivbild

Annons

Hade du läst den så hade du noterat att i Tidaholm är kostnaderna väsentligt högre för hemtjänst än i samtliga jämförbara kommuner. Hade du läst den så skulle du också ha sett att Tidaholm får lägre betyg för hemtjänsten gällande trygghet, förtroende, bemötande, upplevelse av ensamhet och låg personalkontinuitet (20 olika personer inom en 14-dagarsperiod). Sämre hemtjänst till högre kostnad.

Annons

Varje hemtjänstmottagare här kostar 84 000 kronor mer än i liknande kommuner. Kostnaden för hemtjänsten i Tidaholm hade varit 13,8 miljoner kronor lägre om den legat på samma nivå som andra kommuner. 13.8 miljoner kronor är 3 x Lindängen.

Rapporten säger att en tänkbar förklaring till den högre kostnaden kan vara att det ges större insatser i hemmet innan man får beslut om plats på äldreboende. Ringer inte den minsta klocka Anna? Tydligen inte, för när den här rapporten drogs i nämnden gav nämnden följande uppdrag till förvaltningen: ”Vad krävs för att äldre i Tidaholm ska kunna bo kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga fördröja inflytt på särskilt boende”.

Annons

Låg kvalitet i hemtjänsten kan inte personalen lastas för. Det är en hängiven och kompetent yrkeskår. Jag tror att det är organisationen som är ett slukhål. Titta över den. Ta gärna hjälp utifrån. Ha klokheten, Anna, att verka för att personer med många och tunga insatser i hemmet erbjuds plats på äldreboende.

Vad gäller äldreboenden är förhållandet motsatt. I Tidaholm kostar en boende 300 tkr mindre än i jämförbara kommuner. Det blir 47,8 miljoner kronor lägre kostnad i Tidaholm. Med den informationen framstår det som befängt att ”förbilliga” den delen av omvårdnaden med ytterligare 4,2 miljoner kr. Effekten av Lindängens stängning, neddragningen av växelvården och flytten av kortvården till mindre lokaler (till en ej budgeterad anpassningskostnad på 3,5 miljoner kr) har omvittnats av oroad personal.

Annons

Hjärtskärande är historien om kvinnan som i taxin från sjukhuset till kortvården får beskedet ”Vi har inte plats för dig här. Du får åka hem i stället.”

Tänk om Anna! Social- och omvårdnadsnämnden har gått med ständiga underskott. En uppskattning är att de senaste tjugo årens ackumulerade underskott motsvarar kostnaden för byggandet av Rosenbergsskolan. Underskott gröper ur kommunens investeringskraft. Historien kan du inte göra mycket åt Anna men framtiden ligger i dina händer. Granskningsrapporten finns att läsa på kommunens hemsida.

Gunilla Dverstorp (M)

Till toppen av sidan