Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Det verkar som Dverstorp har ett alternativ

Tack, Gunilla för att du nu accepterar att frågan om Lindängen är en ekonomisk fråga. Du skriver också vad du ser som alternativ till nedläggning av Lindängen. Då borde väl det vara det som valnämnden har som alternativ?

Nedläggning av verksamheten på Lindängen eller besparingar inom hemtjänsten på motsvarande summa?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Claes Rydholm

Annons

Vad det gäller den revisionsrapport som Gunilla refererar till så håller vi inom verksamheten på att analysera den. Vi har gett förvaltningen i uppdrag att kontrollera vad som finns bakom siffrorna. En revisionsrapport innehåller många delar och revisionsfirman skriver själva att siffrorna behöver säkras, det vill säga analyseras för att garantera att de stämmer och är fullt jämförbara.

Annons

Gunilla valde att plocka fram en av tre punkter i sin insändare. Det fanns självklart fler. Uppdraget som ska redovisas till nämnden senast 210625 är:

Annons

* Kostnaden för hemtjänst (kronor/hemtjänsttagare) samt kostnad per beviljad hemtjänsttimme i Tidaholm är högre än andra jämförbara kommuner, hur kan dessa kostnader sänkas och hamna på liknande nivå som andra kommuner?

* Hemtjänsten i Tidaholm har en lägre personalkontinuitet än andra jämförbara kommuner, vilka omställningar i arbetssätt krävs för att sänka detta mått?

* I jämförelse med andra liknande kommuner så har Tidaholm en högre andel äldre som bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst, vad krävs för att äldre i Tidaholm ska kunna bo kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga fördröja inflytt på ett särskilt boende?

Vår uppfattning är att personalen inom hemtjänsten gör ett gott arbete! Arbetet kan periodvis vara stressigt, med snabba omställningar, men de äldres tillit till vår personal är fortsatt hög. Som ett exempel visar förra årets brukarundersökning att 98 procent av våra brukare har förtroende för all eller flertalet av den personal de möter. Oavsett var besparingar görs blir det konsekvenser. Gunillas insändare klargjorde alternativen i den kommande folkomröstningen. Det vore ju klädsamt om hennes alternativ också framgår av den kommande valsedeln.

Anna Zöögling (S), ordförande, social- och omvårdnadsnämnden

Till toppen av sidan