Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Ett fult strategiskt spel om Lindängen

Svar till Anna Zöögling (S). Du redovisar de tre frågeställningar som nämnden vill ha svar på med anledning av revisorernas granskningsrapport. Höga kostnader för hemtjänst är en. Låg personalkontinuitet hos hemtjänstmottagare är en annan.

Vad gäller den tredje att ”Tidaholm har en högre andel äldre som bor på särskilda boenden och en lägre andel äldre som erhåller hemtjänst.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Det verkar inte som om Lindängen längre är en ekonomisk fråga. Det är ett fult strategiskt spel." Det anser Gunilla Dverstorp (M).

Bild: Karin Bylund

Annons

Vad krävs för att äldre i Tidaholm ska kunna bo kvar i sina hem med hemtjänstinsatser, det vill säga fördröja inflytt på särskilt boende” finns det ingen koppling till granskningsrapporten. Den säger inget om detta. Så varför uppdraget? Efter neddragningar finns nu endast 145 platser i särskilt boende men ca 400 personer som har hemtjänst.

Det är något som inte stämmer här. Det haltar och skaver. Ju mer perspektivet klarnar desto mer blir det tydligt att Lindängen har varit ”i säck innan det kom i påse”.

Annons

Stängningen av Lindängen är inte ett sparbeting utan en fint för att komma åt lokaler för förskolan.

Beslutet om stängningen togs i juni 2020. Bara några veckor senare, mitt under semestern, kommer ett i princip färdigt förslag om hur förskolan kommer att se ut i ett ombyggt Lindängen.

Ett envist hävdande att stängningen av Lindängen är en nämndfråga som varken KS budgetberedning eller KF kan lägga sig i. Däremot är det inget hinder för KS budgetberedning att lägga sig i var förskolans lokaler ska vara. Det är också en nämndfråga.

Annons

Den famösa överenskommelsen där de edsvurna i budgetberedningen ställer sig bakom och uppmuntrar Lindängens förändring från äldreboende till förskola. Socialdemokraterna agnar med ”en förutsättningslös utredning om ytterskolornas framtid”. Alla som har läst och hört Lena Anderssons, ordförande i BUN, uttalanden vet redan att den utredningens slutsatser är helt förutsägbara.

Nämnden lägger ner 24 platser i särskilt boende men redan i skrivande stund planeras för utbyggnad av platser vid Hellidshemmet. Det blir nya platser till högre kostnad. Var tog sparbehovet vägen?

Kostnaderna kommer i stället att dyka upp i ökat betalningsansvar till sjukvården, ökade kostnader för fler omfattande insatser i hemvården och kollapsande tröttkörda anhöriga.

Lindängens stängning, det minskade utrymmet på kortvården och växelvårdens förändring drabbar en tyst utsatt grupp av våra sköraste äldre. Det är rent cynism av socialdemokraterna och vänstern.

Heder åt personalen som har blivit de tystas röst och signalerat konsekvenserna så tydligt i kraft av sin professionalitet och sin arbetsmoral.

Annons

Heder åt Ekedalens samhällsförening som reagerade så snabbt och lyckades få gehör i fullmäktige.

Nu ser vi fram mot folkomröstning. För Guds skull gå man ur huse för så här får det inte gå till!

Nej, Anna Zöögling det verkar inte som om Lindängen längre är en ekonomisk fråga. Det är ett fult strategiskt spel. Du hade ett förslag till skrivning på valsedlarna. Lägg fram det i fullmäktige så kommer det att prövas där.

Gunilla Dverstorp (M)

Till toppen av sidan