Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Skjut inte budbäraren

Alla uppgifter jag har nämnt i den senaste tidens insändare har jag hämtat från den oberoende granskningen om Kvalitetsarbete i äldreomsorgen som våra revisorer låtit revisionsfirman Deloitte göra.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lindängens särskilda boende.

Bild: Josefin Berntsson

Annons

Granskningen är en jämförelse mellan Tidaholm och andra jämförbara kommuner. Den omfattar åren 2015 – 2019. En underliggande frågeställning var om vårdtagarnas kvalitetsupplevelse av äldreomsorgen resp. kostnadsutvecklingen inom äldreomsorgen i Tidaholm låg i linje med jämförbara kommuner.

Kostnaderna har redan belysts. Vår hemtjänst är mycket dyrare än jämförbara kommuner och våra äldreboenden kostar väsentligt mindre.

Annons

Annons

Granskningen noterar att medianvårdtiden i Tidaholm i särskilt boende är lägre än i liknande kommuner, vilket indikerar att man har sämre hälsa när man får beviljad plats på boende.

Låg personalkontinuitet har också nämnts. Pandemins effekter kommer efter de år som granskningen omfattar.

Vad gäller bemötande, förtroende och trygghet visar granskningen att hemtjänstmottagare i Tidaholm är något mindre nöjda.

I Tidaholm är man däremot mest nöjd med inflytande och tillräckligt med tid inom hemtjänsten jämfört med liknande kommuner.

Jag tycker att den här rapporten vore bra för personalen att diskutera på arbetsplatsträffar, men skjut inte budbäraren.

Gunilla Dverstorp (M)

Till toppen av sidan