Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Läsartext
Michelle ny ordförande för Socialdemokraterna i Tidaholm

Ett ordförandeskifte har genomförts i Socialdemokraterna Tidaholm.

Michelle Hjerp Holmén har tagit över efter Erik Ezelius, som nu fokuserar på sina övriga uppdrag.

Detta är en läsartext.

Michelle Hjerp Holmén är ny ordförande i Socialdemokraterna Tidaholm. Hon ersatte Erik Ezelius som lämnade ifrån sig klubban efter sju år på den posten. Bild: Bengt Karlsson

Annons

För första gången sedan den lokala socialdemokratiska arbetarekommunen bildades 1904 genomfördes i år dess årsmöte i digital form utifrån rådande pandemirestriktioner. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Erik Ezelius med Ci Olofsson som sekreterare.

Medlemmarna hade mejlvägen fått sig tillsänt handlingarna inför årsmötet och man godkände verksamhetsberättelsen, rapporter och föreliggande bokslut och på rekommendation av revisorerna beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Det var ett årsmöte som bland annat hade att välja en ny ordförande. Detta eftersom avgående ordföranden Erik Ezelius efter snart sju år på den posten inte kandiderade på nytt utifrån att han behöver prioritera arbetet i riksdagen för partiet där han fått allt fler tunga funktioner såsom vice gruppledare och ersättare i konstitutionsutskottet. Även arbetet i den Skaraborgska valkretsen kräver mer av hans insats inte minst inför stundande valår.

Annons

Annons

Detta innebär dock inte att Erik släpper den lokala partiorganisationen och det kommunalpolitiska arbetet utan följer det nära bland annat utifrån sin roll som ordförande kommunfullmäktige.

Som hans efterträdare på ordförandestolen för partiet lokalt utsåg årsmötet Michelle Hjerp Holmén. Hon har, trots sin relativt unga ålder, lång politisk erfarenhet och skolning genom SSU lokalt och i distriktet. Michelle är också kommunalpolitiskt aktiv som ledamot i kommunfullmäktige samt i kultur- och fritidsnämnden.

Styrelsen i övrigt består av vice ordförande Emma Graaf, sekreterare Henrik Lennartsson, kassör Bengt Karlsson samt ledamöterna Georgos Moschos, Tony Pettersson och Lena Andersson. Ersättare är Anna Zöögling, Asem Alkordi, Pia Blomqvist Christoffer Axelsson och Othmar Fiala. Därutöver har LO-facken och SSU representanter i styrelsen. Adjungerad till styrelsen är kommunalrådet Anna-Karin Skatt.

Revisorer är Ingela Backman, Eje Lindblad och Håkan Joelsson med Tord Viktorsson som ersättare.

Under årsmötet diskuterades det aktuella politiska läget nationellt och i kommunen och Erik Ezelius och Anna-Karin Skatt gav sina reflektioner kring vad som är mest diskuterat just nu. Några exempel på lokala frågor är den kommande folkomröstningen om Lindängen samt den nyligen beslutade budgetberedningen som består av representanter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Annons

Vid mötet beslutades också om riktlinjerna för hur den snart aktuella valsedelsval-beredningen skall utformas och dessutom beslutades om att nominera Anna-Karin Skatt som ombud till partiets nationella partikongress som anordnas den 3-7 november i Göteborg.

Annons

Trots att mötet anordnades digitalt kunde ett snabbfotat blomsterbud (läs kommunalråd) uppvakta avgående ordföranden med en bukett röda rosor innan han själv symboliskt överlämnade klubban till sin efterträdare Michelle Hjerp Holmén som tackade för förtroendet att leda partiet in mot kommande valår varefter hon förklarade mötet avslutat.

Bengt Karlsson

Fem snabba om Michelle Hjerp Holmén

Ålder: 25 år

Yrke: Läser till ämneslärare

Politisk förebild: Jytte Guteland

Äter helst: Falafel

Ser helst på TV: Trädgårdstider eller Antikrundan

Läser just nu: Kurslitteratur och ännu mer kurslitteratur

Skulle vilja resa till: Tågluffa i Europa

Annons

Annons

Till toppen av sidan