Annons

Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2021

Rekommendationerna förlängs - men smittskydd vänder om gymnasiet: "Öppnar för lite mer närundervisning"

Västra Götalandsregionen förlänger de skärpta rekommendationerna till den 2 maj. Däremot lättar man på gränsen för elevantalet på gymnasiet: – Vi öppnar för lite mer närundervisning generellt, men vi kan inte rekommendera att öppna upp fullt, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Bild: Olle Larsson

Annons

De nuvarande rekommendationerna gäller till den 18 april - men förlängs nu till den 2 maj.

– Vi befinner oss fortfarande i ett allvarligt läge. Tusentals nya personer smittas varje vecka och flera av dem blir mycket allvarligt sjuka. Smittspridningen måste minska och då kan vi inte lätta på restriktionerna, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i ett pressmeddelande.

Man avråder fortsatt från onödiga resor och håller fast vid rekommendationen om munskydd i miljöer där trängsel är svår att undvika. Hemarbete i så stor utsträckning som möjligt ingår fortfarande i rekommendationerna.

Regionen kommer dock med en justering av rekommendationen för studier på plats inom gymnasiet. De tidigare råden sa att max en tredjedel av eleverna bör få närundervisning på plats - och även om beslutet fattas lokalt av huvudmännen har smittskyddet tidigare gått ut med att det är "olämpligt" att välkomna fler elever än så efter påsklovet.

Annons

Annons

Nu höjer man det rekommenderade elevantalet - max hälften av eleverna bör vara på plats och få närundervisning från och med den 19 april, säger smittskyddet i stället nu.

– Det är en avvägning mellan riskerna för smittspridning respektive konsekvenserna av att elever inte får vara i skolan. Vi öppnar för lite mer närundervisning generellt, men vi kan inte rekommendera att öppna upp fullt. Därför är vi tydliga med att kommuner och skolor kan, och bör, öka begränsningarna ytterligare vid behov, säger Thomas Wahlberg.

Bild: TT Nyhetsbyrån

Samtidigt påpekar man att läget kan variera mellan kommuner och enskilda skolor - närundervisningen kan alltså behöva dras ner ytterligare vid behov.

FAKTA: Så lyder rekommendationerna 19-april- 2 maj:

Begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.

Undvik platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.

Annons

Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.

Annons

Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Detta avser inte förskola eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola.

Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.

Rekommendationer till skolor: För gymnasium rekommenderas att högst hälften av skolans elever bör vara på plats samtidigt. Behovsstyrda insatser kan behöva göras lokalt med ytterligare ökning av distansundervisning. - För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar besluta om distansundervisning. - För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Källa: VGR

Annons

Annons

Till toppen av sidan