Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Angående finansieringsalternativ på röstsedel och överskottsmål

Svar och tillrättalägganden:

En röstsedel i folkomröstningen skall inte innehålla finansieringsalternativ.

Miljöpartiets budget för 2021 på 1,5 % i överskottsmål var inte olaglig.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Så här såg röstsedlarna ut vid en annan folkomröstning, den om EU-medlemskap.

Annons

Av de närmare 800 miljoner kronor som kommunens skatteintäkter uppgår till detta år har social- och omvårdnadsnämnden fått ansvaret att förfoga över 315 miljoner kr. Av dessa skulle Lindängen ha kostat 4,2 miljoner om beslutet varit att behålla detta äldreboende.

Dessa 4,2 miljoner består av två huvuddelar, dryga 2 miljoner till själva verksamheten och ungefär lika mycket, 2 miljoner till hyra av fastigheten. En kostnad som stannar inom kommunen eftersom samhällsbyggnadsnämnden är hyresvärd.

Kommunfullmäktige har, efter ett folkinitiativ, beslutat att det skall genomföras en folkomröstning om detta äldreboende skall vara kvar eller om verksamheten skall flyttas in till vår tätort. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att det på röstsedeln skall framgå hur ett fortsatt äldreboende skall finansieras och påstår att oppositionen är ”skyldig” tidaholmarna det svaret.

Annons

Annons

Däremot verkar man inte anse att en utökad och icke budgeterad kostnad på dryga 10 miljoner kronor per år alls behöver motiveras. I VB den 2 maj kan man läsa Anna-Karin Skatts kommentar: ”Vi måste i våra budgetar se till att få in det här”. Det hon syftar på är Heltidsprojektet som vi varit ense om och som vi helt rätt måste hantera inom ramen för de skattemedel som vi inför varje år har tillgång till. Men detta gäller naturligtvis även för de kostnader som våra äldreboenden har inklusive Lindängen om vi efter folkomröstningen beslutar att ha det boendet kvar. Vi kan ju inte för all framtid öronmärka en liten del av skatteintäkterna för just Lindängen. Denna verksamhet liksom heltidsprojektet och allt annat är ju en del i det pussel som årligen måste göras av budgetberedning eller andra som vill lägga fram en alternativ budget.

De omtalade 4,2 miljonerna eller 2 om man så vill beroende på om man ser till SON:s budget eller till hela kommunen, gäller endast för 2021. Inför kommande år kommer det att vara en annan siffra oftast högre eftersom löner och andra kostnader höjs år från år men även skatteintäkter och statliga bidrag ändrar sig. Detta gör att det är lika omöjligt att svara på hur kostnaderna för Lindängen skall finansieras som kostnaderna för heltidsprojektet eller någon annan av våra verksamheter speciellt då Lindängens kostnader bara utgör 0,5 procent eller 0,25 procent av skatte- och bidragskakan.

Annons

Inför detta år 2021 var det just en sådan budget som Miljöpartiet la fram och som oppositionen till stora delar anslöt sig till. I den budgeten gav man Lindängens äldreboende möjlighet att vara kvar genom att man minskade kommunens överskottsmål med 0,5 procentenheter. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet plus några till röstade ner den budgeten och knappt hade klubban fallit innan man började efterfråga hur Lindängens äldreboende skall finansieras. Det var ju precis det som Miljöpartiets budget gav svar på. Då detta påpekades under kommunfullmäktiges sammanträde 210426 påstås det att denna budget skulle vara olaglig. Om detta inlägg berodde på okunskap eller brist på argument så är det ändå beklagligt att det refereras till helt felaktiga fakta. Miljöpartiets budget var inte ett dugg mer olaglig än den som budgetberedningen föreslog.

Ingemar "Igge" Johansson Liberalerna

Annons

Annons

Till toppen av sidan