Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare: En självklar fråga för BUN

360 stycken. Så många flickor är elever från åk 6 på grundskolan till åk 3 på gymnasiet i Tidaholms kommun under läsåret 2020/2021. Är du flicka så får du mens minst en gång per månad.

Insändarskribenterna vill se en menssäkrad skola i Tidaholms kommun.

Bild: Emma Hjortman

Annons

Men alla har inte råd att betala för mensskydd och alla har inte alltid mensskydd tillgänglig under skoltiden. Dessutom kan mensen komma när som helst under dagen. Vad gör eleven som just fått sin mens - men inte har några mensskydd?

Utifrån egna erfarenheter vet vi att tillgången till mensskydd inte uppfyller de behov som finns hos eleverna. I särskilda fall utgör den även ett hinder för att kunna delta i undervisningen. Det är bra att BUN på grund av vår motion om gratis mensskydd i Tidaholms skolor har aktualiserat frågan genom att mensskydd ska tillgänglig göras så gott det går och genom information från elevhälsan. Men det räcker inte!

Barn- och utbildningsnämnden föreslår avslag på vår motion om gratis mensskydd i Tidaholms skolor. Nämnden menar att detta är en kostnadsfråga utan att ha redovisat några siffror. Detta är uselt!

Annons

Annons

Enligt Menssäkrad beräknas mensskydd kosta mellan 0,5 – 4 kronor per elev och månad för en skola. Vilket kan jämföras med månadskostnaden för fyra elevers skollunch.

Är BUN inte villig att skapa jämställda förutsättningar i Tidaholms skolor så att tillgången till mensskydd inte ska vara ett orosmoment för flickor?

BUN argumenterar vidare att frågan inte berör deras nämnd utan ska hänvisas till social- och omvårdnadsnämnden. Detta håller inte då frågan i allra högsta grad berör barn och utbildning och hänvisa frågan till en annan nämnd ett enkelt sätt att skjuta bort ansvaret.

Vår motion om gratis mensskydd är förenlig med delmål 6.2 i de globala målen, som syftar till att ”säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien” samt att särskild uppmärksamhet riktas “åt behoven hos kvinnor och flickor”. Därmed är motionen särskilt relevant i kommunens strävan att nå de globala målen i Agenda 2030!

Vidare vill vi understryka att beslut om gratis mensskydd för elever redan blivit verklighet både internationellt, i länder som England, Skottland och Nya Zeeland. Men även på kommunal nivå̊ i Sverige, genom Moderaterna i Österåker kommun och Socialdemokraterna i Smedjebackens kommun.

Det är dags för Tidaholms kommun att bli en del av förändringen och erbjuda det som borde vara självklart; att mensskydd finns gratis och lättillgängligt för elever när behovet är som mest akut. Det är inte hållbart att elever själva fixar lådor med mensskydd på toaletterna på exempelvis Rudbecksgymnasiet utan det är politikens ansvar att skapa jämställda förutsättningar och frisätta resurser för det!

Zelal-Sara Yesildeniz (-)

Karin Olofsson (MP)

Hedda Johansson (Grön Ungdom Skaraborg)

Klara Wachtmeister (Grön Ungdom Skaraborg)

Eduard Neagoe (Grön Ungdom Skaraborg)

Annons

Annons

Till toppen av sidan