Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: Fler platser på särskilt boende minskar trycket på hemtjänsten

Svar till Anna Zöögling och i viss mån Emma Graaf och Patricia Axelsson. Så trevligt att ni studerat vår folder! Uppgifterna i ”Bevara Lindängen som Äldreboende” bygger på statistik som kommunen lämnat och som revisionsfirman Deloit granskat.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Gunilla Dverstorp (M) och Birgitta Andersson (L) bemöter Socialdemokratiska insändare.

Bild: Claes Rydholm

Annons

Socialnämnden tog del av rapporten och behandlade den 26 januari 2021. Av granskningsrapporten, avsnitt bedömning, framgår att:

* Kostnaden för hemtjänsten är väsentligt dyrare per hemtjänsttagare/beviljad hemtjänsttimma än i jämförda kommuner.

* Kostnaden per brukare i särskilt boende är väsentligt lägre än i jämförda kommuner.

Deloit skriver: ”En tänkbar förklaring till högre kostnad i hemtjänsten är att brukaren kräver större insatser i hemmet innan man får beslut om särskilt boende."

Annons

Annons

När det gäller personalkontinuitet i hemtjänsten, hur många personal en vårdtagare möter under en begränsad tid, så ligger Tidaholm bland de 10 procent kommuner där vårdtagaren möter flest.

Uppdraget till förvaltningen blev, utifrån granskningsrapporten, att utreda:

* Hur kan kostnaden per hemtjänsttimma/vårdtagare sänkas för att komma i nivå med andra kommuner?

* Vad krävs för att äldre i Tidaholm ska kunna bo kvar i sina hem med hjälp med hemtjänstinsatser, det vill säga fördröja inflyttning till särskilt boende?

Vår slutsats efter att ha läst rapporten är denna: Om äldre med stort vårdbehov eller stor ångest/oro ges möjlighet till plats på särskilt boende så skulle både trycket på hemtjänsten och kommunens kostnader minska. Förutsättningen är naturligtvis att det finns platser att erbjuda...

Birgitta Andersson (L)

Gunilla Dverstorp (M)

Bild: Claes Rydholm

Till toppen av sidan