Annons

Annons

Annons

Annons

Nedläggning av Lindängen

Insändare
Insändare: S och V sätter vinst framför landsbygd

Svar till Patricia Axelsson (V) och Emma Graaf (S). Det är bra att ni vill se till helheten och en hållbar utveckling men vi har uppenbart helt olika syn på vad det innebär.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Även i vårt kommande budgetförslag för 2022 kommer vi att föreslå sänkt överskottsmål för att kunna behålla mycket viktig verksamhet", skriver Tobias Henning (MP).

Bild: Privat

Annons

För oss i Miljöpartiet handlar det om att tänka långsiktigt istället för att enbart försöka få ihop innevarande års budget. Det handlar om att se till framtida behov, inte bara nuvarande. Och om att se till hela kommunen, inte enbart tätorten.

Jag vet inte vad det är i vår insändare som ni anser är faktafel. Vi ifrågasätter inte på något sätt de uppgifter ni ger om nuvarande verksamhet. Det vi vill belysa är att denna kortsiktiga besparing kan visa sig bli mycket dyrköpt i framtiden.

Annons

Annons

Den demografiska utvecklingen är tydlig. Allt talar för att vi kommer att behöva fler platser på särskilda boenden inom en nära framtid. Hur ska detta då finansieras här och nu?

Redan i vårt budgetförslag för ett år sedan förklarade vi vår ståndpunkt i frågan. Vårt förslag då var att sänka överskottsmålet för att kunna behålla Lindängen medan framtidens behov utreddes.

Även i vårt kommande budgetförslag för 2022 kommer vi att föreslå sänkt överskottsmål för att kunna behålla mycket viktig verksamhet. Sänkt överskottsmål betyder på ren svenska att kommunen gör mindre vinst.

Konsekvensen av det är att framtida investeringar kan bli dyrare. Vi anser att det är ett billigt pris att betala kontra att offra landsbygdernas framtid.

Varför Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så benhårt slåss för att lägga ner inte bara Lindängen utan även Fröjereds skola och förskolan i Madängsholm är det väl allt färre som förstår.

Tobias Henning, ordförande Miljöpartiet i Tidaholm

Till toppen av sidan