Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Insändare: S+V har under de senaste åren stått för den absolut största satsningen på lokaler i Tidaholms historia

Det är med viss förvåning som jag läser rubriken till S och V:s presentation av sitt budgetförslag. I VB fredagen den 17 september kan vi läsa i rubriken ” Vi sätter välfärd och kvalitet före lokaler”. Däremot är jag inte så förvånad över den oro som BUN:s ordförande har över oppositionens budget som vi kan läsa om i VB måndagen den 20 september. Den ”oron” var väntad.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ingemar Johansson (L) ser ingen större skillnad på oppositionens budget och den som S+V presenterat, förutom vad gäller Lindängen, Linblomman och Fröjereds skola.

Annons

Om vi börjar med lokalfrågan kontra välfärd och kvalitet så har S+V under de senaste åren i styrande position stått för den absolut största satsningen på lokaler i Tidaholms historia. Detta gör att de avskrivningar vi måste göra ökat markant. Detta är pengar som tas från driftsbudgeten och som annars skulle kunna ha använts till just kvalitet och välfärd. Senast i raden är satsningen på Rosenberg. Det har blivit en jättefin skola, förskola och sporthall men det kostar. En ungefärlig siffra från förvaltningen är 5,8 Mkr per år i 35 år.

Vi i oppositionen vill ta vara på det vi har så långt det är möjligt och inte riva och bygga nytt eller bygga om för att hålla avskrivningarna nere just för att kunna satsa på kvalitet och välfärd i det långa loppet. Våra avskrivningar har ökat från 31 Mkr till 43 Mkr under de senaste åren.

Annons

Annons

Vad gäller Lena Anderssons oro så vill jag först visa den skillnad som det är frågan om mellan våra budgetar inför 2022. Om vi undantar de 500 000 kr som S+V i sin budget avsätter till Finansförvaltningen i syfte att användas vid ombyggnation av Lindängen till förskola, så är tilldelningen till BUN:s verksamhet följande:

S+V:s budget 341 miljoner kr (modellen) + 9,2 miljoner kr (prioriteringar)

Oppositionens budget 341 miljoner kr (modellen) + 8,95 miljoner kr (prioriteringar)

Alltså 250 000 kr mer i S+V:s budget. De 341 miljonerna är alltså redan tilldelade i det vi kallar resursfördelningsmodellen men vi talar om de så kallade budgetprioriteringarna på runt 9 miljoner kr som om den stora tilldelningen inte fanns.

Förra årets prioritering för BUN:s del då det gällde tidiga insatser var 1,35 Mkr. I år har posten tidiga insatser, vuxit till 3,9 Mkr. Varför detta ökade behov av tidiga insatser just i år kan man fråga sig men en mycket lämplig satsning om man vill ha något att ställa mot bevarande av Lindängen som äldreboende.

Det man däremot inte går närmare in på är att man tvingas tillföra 2,8 Mkr till kortvården/växelvården då den nu har flyttats från Solvik till Midgård. Detta hade inte behövts om man haft kvar Lindängen som äldreboende. Vidare måste social- och omvårdnadsnämnden söka efter lokal till dagverksamhet utanför de lokaler man nu förfogar över med en extra hyreskostnad som följd.

Annons

Det har ännu inte gått ett halvår sedan de äldre på Lindängen flyttades och redan har det uppstått brist på lämpliga lokaler och den planerade besparingen på 4,2 miljoner krymper då kostnaderna ökar på grund av lokalbrist och då har vi ändå kvar den stora utmaningen framför oss med ett ökande antal äldre.

Annons

Är man även intresserad av tilldelningen till SON:s verksamhet så är den följande:

S+V:s budget 315 miljoner kr (modellen) + 5,5 miljoner kr (prioriteringar)

Oppositionens budget 315 miljoner kr (modellen) + 7,5 miljoner kr (prioriteringar)

Alltså 2 miljoner kr mer i oppositionens budget.

Om man vill se vad skillnaden mellan S+V:s budget och oppositionens budget innebär utan siffror så kommer den här.

Oppositionens budget innehåller en satsning på tidiga insatser. De medel som tillförs är i nivå med föregående år plus en halv miljon för att implementera projektet Samkraft till att bli en del av den ordinarie verksamheten.

Till detta tillkommer förstärkning av medel till kulturskolan samt medel för att tillgodose ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm. Att S+V redovisar en något högre satsning på tidiga insatser bör ses mot bakgrund av följande effekter av deras budget:

1 Fröjereds skola läggs ner.

2 Linblommans förskola läggs ner.

3 Lindängens äldreboende försvinner permanent.

Oppositionen väljer att inte göra dessa nedläggningar vilket får följande effekter.

Annons

1 Kommunen riskerar inte att behöva bygga ett nytt äldreboende när behovet av dessa ökar samt har en möjlighet att inrätta ett demensboende/demensavdelningar då lokaler finns tillgängliga.

2 Kommunen behåller och utvecklar attraktionskraften för inflyttning till hela Tidaholms kommun när samhällsservicen på landsbygd och i ytterområden behålls.

Oppositionen genom

Ingemar ”Igge” Johansson, oppositionsråd

Till toppen av sidan