Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm Centrum

Förbundsordförande Eva Eriksson gästade SPF Tidaholm

Äntligen var väl det ord som kändes aktuellt när ordföranden Agneta Hendriksson hälsade välkommen till månadsmöte igen. Det senaste var i mars 2020. Ett särskilt välkommen riktades också till förbundsordförande för SPF, Eva Eriksson.

SPF Tidaholms ordförande Agneta Henriksson (t v) uppvaktade höstens premiärgäst förbundsordförande Eva Eriksson. Bild: Jan-Ove Piehl

Annons

Lite information följde sedan: bland annat veteranvetartävling som Sven Athley presenterade lite närmare. Harry Brandqvist från resekommittén informerade om planerad resa månadsskiftet september/oktober. På hemsidan finns ytterligare info om höstens program.

Eva Eriksson höll sedan en intressant genomgång både hur det sett ut under pandemin och synen på seniorer/årsrika.

Annons

– Särskilda boenden nonchalerades, det fanns ej struktur för en pandemi och många dog. Det var även dålig kontakt mellan myndigheter, exempelvis mellan MSB och Folkhälsomyndigheten, analyserade Eva Eriksson.

Annons

Samarbete är också viktigt när det kommer nya miljoner till kommunerna nu.

– Kompetensutveckling av personal behövs, hemtjänsten har inte alltid tid att torka en tår eller hålla en hand.

– "Våra sköra äldre" talades det ofta om under pandemin, det lät som en klapp på huvudet, äldre är en annan grupp idag än tidigare. Vem är årsrik och vem är senior? Många levda år är också mycket kunskap och en rikedom på livserfarenhet, konstaterade Eva Eriksson.

Citat från en tolvåring återgavs: "Varför är det finare att vara en gammal möbel än en gammal människa?"

– Att gå i pension kan bli att "vara någon till att bli ingen". Men årsrika är ofta engagerade i föreningsliv, som idrottsledare och så vidare.

Problemet kan dock ofta bli ekonomin, då kvinnor ofta arbetat 50 procent och i låglöneyrken

– Tyvärr lappas och lagas det mycket i pensionssystemet.

Boendet viktigt för seniorer är en viktig fråga.

– De flesta vill bo hemma så länge som möjligt, sedan kanske något mellanboende som radhus eller liknande och sedan äldreboende. Den allra sista sträckan av livsresan bör också bli ljus, att kanske kunna bestämma om sin behandling. En kontroversiell fråga är ju frågan om att få hjälp att avsluta sitt liv.

I slutet av föredraget ställdes frågan om hur Tidaholms äldreomsorg skall se ut i framtiden, en nog så viktig fråga att ta ställning till och påverka i den mån det går.

Annons

Annons

Frågestund följde och Eva avtackades med blommor efter en intressant genomgång där temat varit: Seniorerna en tillgång.

Elvy Lindqvist

Eva Eriksson hade mycket tänkvärt att förtälja.

Annons

Annons

Till toppen av sidan