Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Insändare: MP har kapat av grenen de sitter på när det gäller den privata skogen

Genmäle till Tobias Henning på hans insändare i Vb 2/10.

Alltid bra att få ett svar men du är alltför allmän i din argumentering. Håller med dig om att vi alla är en del av den globala lösningen på den så kallade klimatkrisen men Sveriges roll i sammanhanget är obetydlig eller 0,2 % av samtliga globala utsläpp enligt OECD.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Olika åsikter om skogsbruk.

Bild: Kenneth Hudd

Annons

Vill inte fördjupa mig i siffror men min ingång är det privata skogsägandet och där kan inte MP jämföra Statens eller Svenska kyrkans skogar med just privatägda dito. Privata ägandet är kanske något som pågått över generationer och då blir din och MP:s flummiga erbjudande om ersättningsmark och ekonomisk ersättning bara patetiskt. Du bör inse att en svensk privat ägares skötsel och känsla för just sitt skifte och ägor inte är något som ett politiskt parti kan besluta om. Det påminner mer om hur länder österut beter sig.

Du säger att MP ser skogen som en mycket viktig del i den globala omställningen och att kol inlagringen har avgörande betydelse för klimatet. Nej inte enligt min uppfattning byggd på facklitteratur där en aktivt brukad skog med trakthyggesbruk och tät fröställning i tallbestånd är bättre, förutsatt att biomassan efter avverkning (kvistar toppar och grenar samlas upp och används till energi till exempel) och frö till nya plantor har bra förutsättningar att ta sig. Där anser delar av expertisen att kolinlagringen är större än MP:s filosofi. Fröställningen avverkas efter några år innan nya plantor blivit för stora.

Annons

Annons

I MP:s värld vill man ha ännu mer reservat och tyvärr ofta dåligt skött, ej brukad skog som inte är levande enligt min uppfattning. En fördel man vill uppnå är den biologiska mångfalden och det kan man få, men om stammar ligger och ruttnar så har man skapat en miljö för koldioxidläckage som man inte vill ha.

När man talar om plockhuggning av enskilda stammar och självföryngring av nya plantor i uppkomna luckor uppstår några problem. Man måste ta bort biomassan som enligt MP läcker koldioxid, och när nya självföryngrade plantor är etablerade kan man inte längre maskinellt köra där i ungskogen om man vill avverka nya träd framöver i området. Dessutom blir ofta dessa plantor i luckor underutvecklade på grund av sämre ljusinsläpp. Man skapar en ny ungskog som är undertryckt och tappar i tillväxt jämfört med den man får vid en som du kallar timmer plantage, och snabb tillväxt är ju bra för ny kolinlagring. Plockhuggning är också en dyrare metod med mindre maskiner.

Avslutningsvis och min slutkommentar i dialogen har inte MP insikten, kunnandet eller förståelsen, för att ta sig an svenska privatägda skogens roll i klimatarbetet, där har du redan kapat av den gren MP sitter på, det blir för mycket bla, bla, bla.

Nej det finns mycket större problem att lösa, OPEC och all fossil utvinning, koldrivna kraftverk, fossildrivna fordon, nedlagt kärnkraft, befolkningsutvecklingen och rent vatten men du har rätt på en punkt, globalt klimat och natur måste gå hand i hand.

Ingemar Göthberg

Till toppen av sidan