Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
"Mäns våld mot kvinnor är en akut kris"

Mäns våld mot kvinnor är en akut kris och måste behandlas därefter. I dag på internationella dagen mot våld mot kvinnor vill vi rikta ljuset på det våld som tusentals kvinnor i Sverige utsätts för, men frågan måste uppmärksammas varje dag, skriver Liberala Kvinnor i en debattartikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mäns våld mot kvinnor är en akut kris, skriver Liberala Kvinnors ordförande Cecilia Elving (vänster) och Jacqueline Tjällman (höger), ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg, i en debattartikel.

Bild: Privat, Per Claesson

Annons

Framförallt krävs omfattande åtgärder. För de kvinnor som lever under terror i sina egna hem, som blir misshandlade på den plats där tryggheten ska vara som störst, spelar det ingen roll hur mycket frågan är på agendan om ingen förändring sker.

Det är bisarrt att det ska krävas flera tätt efterföljande mord för att skaka om samhället när 24 kvinnor varje dag anmäler att de blivit misshandlade av sin partner. Nästan en fjärdedel av tjejer i åldern 16-24 år uppger att de utsatts för brott i sin relation. Våldet sker precis just nu och förövaren finns mitt ibland oss.

Annons

Annons

Konkret behöver vi arbeta med både straffskärpningar och förebyggande åtgärder. Det är också avgörande att kvinnor som lämnar och söker hjälp får det stöd och den hjälp som de behöver. 

Det krävs ett helhetsgrepp mot våldet och ansvarsfördelningen mellan stat, regioner, kommuner och civilsamhället måste vara glasklar. 

Vi måste helt enkelt göra mycket mer för att skydda kvinnorna och straffa förövarna.

Liberala Kvinnor vill se:

Utökade möjligheter till kontaktförbud och elektronisk fotboja. Det är förövarens frihet som ska begränsas, inte offrets.

Skärpta straff. Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning bör höjas till ett års fängelse och böter ska tas bort ur straffskalan för överträdelse av kontaktförbud. Den som vägrar delta i behandlingsprogram ska inte kunna få villkorlig frigivning i förtid.

Förebyggande arbete mot potentiella förövare. Vi behöver mer forskning kring och åtgärder för att se till att våldsutövare förändrar sitt beteende och upphör med att utöva våld.

Bättre tillgång till skyddade boenden. Tillgången till skyddade boenden är mycket ojämnt fördelad över landet och det tillhör vardagen att kvinnor nekas skyddat boende på grund av platsbrist. Vi vill ge kvinnojourerna rätt att söka statligt stöd för skyddat boende.

Annons

Vi kan inte acceptera den stora rättsosäkerhet som finns för kvinnor som utsätts för mäns våld och den straffrihet som allt för ofta råder för förövarna. Det är den som misshandlar som ska få sin frihet begränsad och den som blir utsatt för hot och våld måste få sin frihet tillbaka!

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Jacqueline Tjällman, ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg

Annons

Annons

Till toppen av sidan