Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Insändare: Var finns framförhållning och konsekvenstänk, S och V?

Svar till S och V, VB den 2/12 2021. Vid senaste fullmäktige antogs reviderad budget. Glädjande nog fanns ytterligare 8,8 miljoner att fördela. Vi i majoriteten hade ett genomarbetat förslag som beretts i kommunstyrelsen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

De borgerliga är kallsinniga till S och V-utspelet om hur de 8,8 miljonerna ska användas.

Annons

Läs mer: Votering om hur miljonerna ska användas – S och V kritiska

Läs mer: S och Vi vill lägga extra pengarna på skola och omsorg 2022

Men S och V lade utan beredning fram ett motförslag på sittande fullmäktigemöte om att satsa 7 av de 8,8 miljonerna på att anställa mer personal inom barn och utbildning och social och omvårdnad. Det framgick inte om det var tillsvidare-tjänster eller tidsbegränsat. Det presenterades ingen bärande tanke bakom. Såväl Tidaholms kommunanställda som skattebetalare och väljare förtjänar att viktiga beslut tas utifrån mer välgrundat underlag än en kladdig anteckning av servettskisskaraktär, som Lena Andersson (S) lämnade till fullmäktiges ordförande som underlag vid ett så viktigt beslut.

Annons

Annons

Vi brukar sträva efter att vara eniga när det gäller beslut om alla våra anställda medarbetare i kommunen. Ni, S och V, väljer att göra partipolitik av detta. Vi diskuterar gärna anställningsbehov med er. Ett beslut som också måste vägas emot lönesatsningar på de som redan är anställda. T ex visar Lärarförbundets ranking att lärares löner ligger lågt i Tidaholm. Det finns säkert fler kategorier anställda där vi kan behöva göra riktade lönesatsningar. Vi är gärna med och diskuterar avvägningen mellan att anställa fler kontra att göra riktade lönesatsningar till de som redan är anställda.

En annan aspekt är att vi i samråd över partigränser införde en anställningsrestriktion för ett par år sedan. Bakgrunden var att det totala antalet kommunanställda ökat väldigt mycket under senare år. Anställningsrestriktionen var ett sätt att över tid minska antalet anställda utan behöva säga upp någon. Cirka 10 procent av de kommunanställda byts ut varje år genom att de byter jobb eller går i pension. Genom att inte automatiskt återbesätta varje tjänst förrän efter prövning på högre nivå minskades över tid antalet anställda till vad vi var överens om var en långsiktigt hållbar nivå. Var finns långsiktigheten i ert förslag att nu massivt nyanställa personal när vi nyss hävt anställningsrestriktionen? Då är vi snart tillbaka i samma läge som när restriktionen infördes.

Annons

Slutligen till ert osakliga påstående om att vi vill satsa på lokaler som inte behövs. Vi har varit överens över partigränser om att kommunen ska gå ur lokaler som inte behövs för egen verksamhet. Därför infördes systemet med internhyror. Samhällsbyggnad förvaltar kommunens fastigheter. Problemet är att samhällsbyggnad dels har kostnader för fastigheterna i väntan på att de avyttras och dels inte får full kostnadstäckning för andra fastigheter. Detta dränerar annan viktig verksamhet på samhällsbyggnad, som handlar om att utveckla vår kommun genom t ex att detaljplanera nya områden för bostäder och företag. Det handlar om att underhålla gator och vägar, snöröjning och sandning. Miljöstrategiskt arbete ligger på samhällsbyggnad. Därför kompenserade vi samhällsbyggnad med 2,5 miljoner av extrapengarna för att deras kostnader för fastigheter inte ska gå ut över deras viktiga arbete på andra områden.

Runo Johansson (L) kommunstyrelsens ordförande

Johan Liljegrahn (M) gruppledare

Anneli Sandstedt (C) gruppledare

Krister Rohman (KD) gruppledare

Karin Olofsson (MP) gruppledare

Lennart Nilsson (SD) gruppledare

Zelal- Sara Yesildeniz (-)

Annons

Annons

Till toppen av sidan