Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Debatt
Lärarförbundet vill ha svar på centrala frågor

Lärareförbundet har lämnat in en skrivelse riktad till förtroendevalda politiker i barn- och utbildningsnämnden. Styrelsen oroas över att arbetsmiljön ofta glöms bort i debatten om hur skolan ska organiseras. Här följer den i sin helhet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rosenbergsskolan, Hellidsskolan och Forsenskolan.

Bild: Claes Rydholm, Thomas Gustafsson

Annons

Ekedalens skola, Fröjereds skola och Valstads skola.

Syftet med skrivelsen från Lärarförbundet är att:

1. Sätta fokus på våra medlemmars arbetsmiljö och tre begrepp som vi anser är viktiga för den strategiska kompetensförsörjningen

2. Ni som politiker aktivt ger rätt förutsättningar och medel för att uppnå dessa.

Skolan är våra medlemmars arbetsplats och vi i Lärarförbundet är mycket oroliga över att arbetsmiljön allt som oftast glöms bort i debatten om hur skolan ska organiseras.

Vi vill att våra medlemmar ska ha ett hållbart arbetsliv. De ska orka arbeta tills pensionen och ska inte behöva gå ner i tjänst för att orka med sitt arbete på grund av brister i arbetsmiljön. Inom skolan är det de organisatoriska och sociala arbetsmiljöproblemen som är vanligast. Dessa kräver mer i tid och resurser än vad som finns i dagens slimmade organisation. Det krävs också insiktsfullt ledarskap och skolledare som hinner och orkar ta tag i arbetsmiljöproblemen innan de växt sig för stora. Ingen personal ska behöva ställas inför ett omöjligt uppdrag med hälsan som insats.

Annons

Annons

Vi i Lärarförbundet vidhåller att ni som förtroendevalda måste ha med er begreppet strategisk kompetensförsörjning när ni tilldelar mål och medel till förvaltningen. Det innebär att långsiktigt planera för att lärare och skolledare ska se Tidaholms kommun som en attraktiv arbetsgivare och vilja förbli kommunen trogen, men också att tjänster tillsätts med kompetent, utbildad personal när behov finns. Lärarförbundet ser att de tre värdeorden långsiktighet, likvärdighet och lärarbrist är centrala för att den strategiska kompetensförsörjningen ska vara framgångsrik.

Långsiktighet – Lärarförbundet anser att ni förtroendevalda måste ta beslut som gynnar hela organisationen över lång tid. Skolan får ej vara ett politiskt slagträ.

Likvärdighet – Lärarförbundet anser att alla elever har rätt att möta kompetent personal och få den omedelbara hjälp de behöver för att kunna utveckla sin fulla förmåga.

Lärarbrist – Lärarförbundet anser att ni som förtroendevalda ska göra allt för att motverka detta då det är ni som är uppdragsgivare.

Den enskilt viktigaste faktorn för att eleven ska lyckas – är läraren, därför vill vi ha svar på följande frågor.

1. Vad är den långsiktigt politiska planen för skolverksamheten inom Tidaholms kommun?

Annons

2. Hur tillser ni att likvärdigheten mellan skolor i Tidaholm är god vad gäller resurser och personal?

3. Vad är den politiska planen för strategisk kompetensförsörjning i syfte att motverka skolledar- och lärarbrist inom Tidaholms kommun?

Lärarförbundets styrelse

Jonas Storm, Kerstin Gustafsson, Kerstin Bender, Sara Ahlin, Peter Svensson, Kent Moström , Emma Karlsson Munk

Annons

Annons

Till toppen av sidan