Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Skapa resurser för framtiden

Politiska partier utgår från delvis olika ideologiska grunder och ser utmaningar och lösningar från olika perspektiv. Det betyder inte att ena eller andra partiet vill mer eller mindre väl, det handlar snarare om att vi tror på olika vägar till ett fungerande samhälle.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Ekedalens skola.

Bild: Thomas Gustafsson

Annons

Den ständigt återkommande frågan om skolors vara eller inte vara har debatterats flitigt den senaste tiden. Jag vill här tydliggöra en viktig skillnad mellan S och V och den hållning som Kristdemokraterna representerar.

En väl fungerande skola med fokus på barnens utveckling är en av de viktigaste frågorna i ett samhälle. För detta krävs det resurser. För att skapa dessa resurser krävs det invånare som arbetar och betalar skatt. För att invånarna ska kunna göra detta så krävs det ett väl fungerande näringsliv. Invånare och företagare är avgörande för att en kommun ska kunna erbjuda en god samhällsservice till tidaholmarna.

Annons

Annons

Dessa viktiga pusselbitar är helt beroende av att vi får en befolkningsökning och ett ökat antal företag som etablerar sig i vår kommun. Ska vi lyckas med detta så kan vi inte lägga ner samhällsservicen på landsbygden.

Den behövs för att skapa en attraktiv kommun att bosätta sig i och därmed mer resurser till kommunens viktiga verksamheter. Vi ser helt enkelt ytterskolorna som resursskapande verksamheter för både barnen och kommunen som helhet. Det handlar inte om ett envist bevarande i något skrin eller avsaknad av tankar om utveckling. Tvärtom så ser vi hela Tidaholm som en tillgång. Trygghet Utveckling Framtidstro.

Patrik Kristoffersen KD

Annons

Annons

Till toppen av sidan