Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Birgitta blandar korten och sprider felaktigheter

Som ledamöter i barn- och utbildningsnämnden känner vi oss nödgade att rätta till en del felaktigheter i Birgitta Anderssons (L) senaste insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Lena Andersson och Lisbeth Ider vill reda ut en del påståenden kring deras uppfattning om likställighet inom skolan. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Bild: TT

Annons

Dels påstår Birgitta Andersson (L) att Socialdemokraterna och Vänstern ”mantrar” att verksamheter utanför centralorten inte håller måttet kvalitetsmässigt.

Detta har vi aldrig påstått. Det vi vidhåller är att små verksamheter, oavsett placering, har svårt att hålla likställighet med andra större verksamheter. Därför har det samordnats verksamheter även i tätorten som är för små.

Annons

Vi vill eftersträva likställda verksamheter med en god arbetsmiljö för både personal och elever i hela Tidaholms kommun för att nå så god kvalitet som möjligt, alla elever ska ha möjlighet att nå fullföljda studier. Studie från Linneuniversitetet samt samlad profession vidhåller detta gång på gång – vi, S och V, lyssnar på professionen, vem lyssnar Birgitta Andersson (L) på?

Annons

Vidare skriver Birgitta Andersson (L) att samma resurstilldelning bör kunna leda till liknande resultat.

I budgeten är det extra medel till landsbygdsskolorna avsatta i syfte att öka likvärdighet och därmed kvaliteten, eftersom vi vet att det behövs.

Därutöver har ytterskolorna en högre budgeterad summa per elev jämfört med de större skolorna, just för att det krävs mer resurser vid små enheter. Detta är vi lite förvånade över att inte Birgitta Andersson (L) känner till.

Lena Andersson (S)

Lisbeth Ider (V)

Ledamöter barn- och utbildningsnämnden

Till toppen av sidan