Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Vilken förvaltningsfilosofi står Public Partner för?

En intresserad och öppen fråga angående det aviserade utvecklingsarbetet i Stadshuset. Vilken förvaltningsfilosofi står Public Partner för?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det kommer alltid finnas spänningar mellan politik och förvaltning. Skälet till det är att politiken och förvaltningen åtminstone i teorin har olika källor för sitt respektive maktutövande. Det menar Axel Christoffersson.

Annons

Bakgrunden till min fråga är som följer. Det kommer alltid finnas spänningar mellan politik och förvaltning. Skälet till det är att politiken och förvaltningen åtminstone i teorin har olika källor för sitt respektive maktutövande. Politiken utövar makt med utgångspunkt i demokratisk legitimitet som, om det demokratiska styrelseskicket fungerar, borde vara folkviljan. Förvaltningen har officiellt en beredande och genomförande funktion (enligt devisen politiken väljer inriktning och förvaltningen hur inriktningen ska förverkligas). Inbäddat i båda funktionerna finns emellertid potential till politiskt inflytande genom förvaltningens stora ansamling av expertkompetens jämfört med den folkvalda församlingen.

Annons

Annons

För att leda kommunen med folkets bästa för ögonen måste politiken stundom lita på förvaltningens bedömningar och följa dess råd. Det politiska ledarskapet måste således växla mellan politik och förvaltning på ett sätt som många i tanken nog inte är vana vid. Detta ställer långtgående krav på kommunens tjänstepersoner, vars lojalitet måste vara delad mellan den politiska nämnden och den vanliga medborgaren, och på politikerna som måste erkänna tjänstepersonernas delade lojalitet.

Hur man som politiker och tjänsteperson hanterar växlingarna av politiskt ledarskap (eller, om du vill, den politiska maktens tyngdpunkt) får betydelsefulla konsekvenser. Om demokratin ska fungera som vi vill måste vi ha en tjänstemannakår som vågar hävda sin expertkunskap och förvaltningsetik. Men vi vill undvika ett scenario där politiker instinktivt böjer sig för förvaltningens inlagor och således underminerar betydelsen av de allmänna valen. Hur man väljer att lösa konflikter på dessa områden (konflikter som måste få finnas) är av allmänt intresse. Därav frågan.

Axel Christoffersson

Annons

Annons

Till toppen av sidan