Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Varför är inte behandling vid godartad prostataförstoring jämlik i vår region?

Sverigedemokraternas regionråd Heikki Klaavuniemi ifrågasätter prostatabehandlingen inom regionen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Annons

Vid godartad prostataförstoring finns det olika behandlingsmetoder, antingen med läkemedel eller behandling med TURP-metoden alternativt TUMT-metoden.

Med TURP-metoden hyvlas den förstorade delen av prostatakörteln bort varefter urinering underlättas. Medan man med TUMT metoden använder mikrovågor som skapar värme i prostatan så att förstoringen därmed reduceras.

TURP-behandlingen erbjuds på samtliga sjukhusområden i Västra Götalandsregionen medan TUMT-behandlingen endast erbjuds på Alingsås sjukhus, Skövde lasarett och Uddevalla sjukhus.

Den vanligaste behandlingen mot godartad prostataförstoring är dock medicinförskrivning.

Det finns dock skillnader i hur många TUMT-behandlingar som erbjuds vid de tre sjukhusen som erbjuder behandlingen, vid Skövde och Alingsås sjukhus finns inga begränsningar i hur många patienter man kan ta emot medan man i Uddevalla satt ett tak på max 15 behandlingar per år. Det innebär svårigheter i den personcentrerade vården där patienterna kan erbjudas olika befintliga behandlingsmetoder och vara delaktiga i val av behandlingsmetod. Att då patienter remitterats till Skövde från Uddevalla för att få en TUMT-behandling bara för att det är ett maxtak på 15 känns både orimligt och ojämlikt.

Annons

Annons

SkaS i Skövde är en av endast tre sjukhus i regionen som erbjuder TUMT-behandlingar.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Och som skäl till denna begränsning uppgavs vid kontakt med chefsläkare i Uddevalla att TUMT ”inte i jämförelse med andra behandlingsformer uppvisar samma evidenstyngd” samt att ”metoden dessutom är mycket dyrare än TURP metoden”.

Som tillägg till detta har undertecknad och Sverigedemokraterna fått information från ordförande i samordningsråd urologi att uppgifterna från Uddevalla är motstridiga mot gällande kunskapsläge kring TUMT.

Denne ordföranden menar helt motsatt från de förre nämnda chefsläkaren att TUMT-metoden är betydligt billigare och att durationen för behandlingen är god och att metoden har ett gott evidensläge. Vidare fanns det en SBU-analys från 2002 som fortfarande ansågs vara väl relevant.

Därför har nu Sverigedemokraterna nu i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen väckt ett så kallat initiativärende där vi vill undersöka möjligheten att sprida TUMT metoden till de kvarvarande sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen. Men det kanske är mer angeläget i första läget att tillgodose att metoden används jämlikt vid de tre sjukhusgrupper som redan erbjuder det idag.

Heikki Klaavuniemi, Regionråd (SD)

Heikki Klaavuniemi, Regionråd (SD).

Till toppen av sidan