Annons

Annons

Annons

Insändare
Varför är inte behandling vid godartad prostataförstoring jämlik i vår region?

Sverigedemokraternas regionråd Heikki Klaavuniemi ifrågasätter prostatabehandlingen inom regionen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Annons

Vid godartad prostataförstoring finns det olika behandlingsmetoder, antingen med läkemedel eller behandling med TURP-metoden alternativt TUMT-metoden.

Med TURP-metoden hyvlas den förstorade delen av prostatakörteln bort varefter urinering underlättas. Medan man med TUMT metoden använder mikrovågor som skapar värme i prostatan så att förstoringen därmed reduceras.

TURP-behandlingen erbjuds på samtliga sjukhusområden i Västra Götalandsregionen medan TUMT-behandlingen endast erbjuds på Alingsås sjukhus, Skövde lasarett och Uddevalla sjukhus.

Den vanligaste behandlingen mot godartad prostataförstoring är dock medicinförskrivning.

Det finns dock skillnader i hur många TUMT-behandlingar som erbjuds vid de tre sjukhusen som erbjuder behandlingen, vid Skövde och Alingsås sjukhus finns inga begränsningar i hur många patienter man kan ta emot medan man i Uddevalla satt ett tak på max 15 behandlingar per år. Det innebär svårigheter i den personcentrerade vården där patienterna kan erbjudas olika befintliga behandlingsmetoder och vara delaktiga i val av behandlingsmetod. Att då patienter remitterats till Skövde från Uddevalla för att få en TUMT-behandling bara för att det är ett maxtak på 15 känns både orimligt och ojämlikt.

Annons

Annons

SkaS i Skövde är en av endast tre sjukhus i regionen som erbjuder TUMT-behandlingar.

Bild: Annelie Hüllert Storm

Och som skäl till denna begränsning uppgavs vid kontakt med chefsläkare i Uddevalla att TUMT ”inte i jämförelse med andra behandlingsformer uppvisar samma evidenstyngd” samt att ”metoden dessutom är mycket dyrare än TURP metoden”.

Som tillägg till detta har undertecknad och Sverigedemokraterna fått information från ordförande i samordningsråd urologi att uppgifterna från Uddevalla är motstridiga mot gällande kunskapsläge kring TUMT.

Denne ordföranden menar helt motsatt från de förre nämnda chefsläkaren att TUMT-metoden är betydligt billigare och att durationen för behandlingen är god och att metoden har ett gott evidensläge. Vidare fanns det en SBU-analys från 2002 som fortfarande ansågs vara väl relevant.

Därför har nu Sverigedemokraterna nu i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen väckt ett så kallat initiativärende där vi vill undersöka möjligheten att sprida TUMT metoden till de kvarvarande sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen. Men det kanske är mer angeläget i första läget att tillgodose att metoden används jämlikt vid de tre sjukhusgrupper som redan erbjuder det idag.

Heikki Klaavuniemi, Regionråd (SD)

Heikki Klaavuniemi, Regionråd (SD).

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan