Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm landsbygd nordost

Insändare
Vindkraft – är du beredd att betala?

Det finns många olika perspektiv gällande vindkraft i debatten – vare sig man är för eller emot. En aspekt som nyligen lyfts fram är hur vindkraftsetableringar påverkar ekonomin för de närboende, så utöver alla negativa effekter på närmiljön för djur, natur och människor så vill vi lyfta fram följande fakta.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vindkraft sänker taxeringsvärdet på bostäder. Det kommer att ske i Klämmesbo, menar insändarskribenten.

Annons

Sveriges regering uppmuntrar en utveckling av vindkraft för att uppnå sina mål enligt Agenda 2030, MEN det är kommersiella och börsnoterade bolag som utför projektering av vindkraftverk. De agerar efter lönsamhet och det lönsamma med vindkraftverk är ekonomiskt sett inte att driva dem utan det lönsamma ligger i att projektera och förmedla vindkraftverk, åtminstone de första fem åren. Detta grundar sig i att vindkraftverk klassas som maskiner och skrivs av på endast 5 år och inte på 20-25 år som byggnader.

De som är de ekonomiska förlorarna är vi enskilda fastighetsägare på landsbygden - det är våra investeringar som överförs till dessa internationella börsnoterade storbolag och dess ägare.

I juni publicerades en vetenskaplig studie i tidskriften Sustainability 2021, 13, 6892: The Socio-Economic Cost of Wind Turbines: A Swedish Case Study. (Westlund, H.; Wilhelmsson, M.) Denna artikel är alltså inte någons åsikter, utan en matematiskt genomförd vetenskaplig studie. Westlund & Wilhelmsson, verksamma på KTH, har med matematiska beräkningar baserat på 97 229 husförsäljningar i närheten av drygt 4000 vindkraftverk under perioden 2013-2018 visat att:

Annons

Annons

Vindkraftverk upp till 150 meters totalhöjd reducerar fastighetsvärden med 30 %.

Vindkraftverk över 150 meters totalhöjd reducerar fastighetsvärden med 40 %.

Reduceringseffekten inte avtar förrän avståndet blir längre än 8 km från vindkraftverket.

För de flesta av oss är bostaden den enda förmögenhet vi har. Vi köper en fastighet med hjälp av banklån och amorterar hårt för att bli av med det mesta av lånet tills vi blir gamla. Husets värdeökning är vår pensionsförsäkring, vårt arv till våra barn, och vår trygghet. Även banken ser huset som en säkerhet när de värderar oss som kunder. Om det då byggs ett vindkraftverk inom 8 km från din bostad blir du nästan ruinerad enligt studien ovan.

Det minskade fastighetsvärdet innebär då också att man som fastighetsägare i närheten av vindkraftverk inte längre kan låna upp till det tidigare värdet med fastigheten som säkerhet, för att renovera eller modernisera, dvs byta tak, renovera kök och badrum, bygga garage mm. Värdet kommer därmed att sjunka än mer efter tid när skicket förfaller.

På Hökensås planerar Eolus Vind AB Fågelås vindindustri. Om man är försiktig och ritar in avståndet 5-6 km runt området hamnar bland annat Kullebo, Klämmesbo, Lagersdal, Isleryd, Grimseryd, St Sänneryd, Korsgården, Lidängen, Piltabolet, Äskelid inom det område där fastighetsvärdena kraftigt kommer att reduceras.

Sammanlagt är det drygt 100 fastigheter som var och en kommer att drabbas personligen.

Annons

Vi pratar alltså om totalt mellan 100-200 miljoner kronor i förluster för kringboende. Allt medan det börsnoterade vindkraftsbolaget redovisar sina vinster och betalar ut bonusar.

Annons

Vi som bor på landsbygden är väl medvetna om natur och miljö, och ingen av oss är negativt inställda till en mer hållbar energiförsörjning, men placering av vindkraftverk behöver tänkas igenom med djupare kunskap och fler perspektiv som bas för att inte närboende och djurliv ska komma till skada. Det ska inte ske efter kommersiella bolags premisser!

Så en fråga till er som anser att vi på landsbygden ska ”ta en för laget”, hur mycket är du själv beredd att betala ur egen ficka för att få vindkraftverk till kommunen? En halv miljon? En miljon? Eller till och med lika mycket som vi närboende riskerar att förlora?

Maria Vemdal, Böne utanför Ulricehamn

Annons

Annons

Till toppen av sidan