Annons

Annons

Annons

Västra Götalands län

Insändare
Hot mot politiker är ett hot mot demokratin

Under en rad år har hat, hot och våld mot politiker ökat och blivit grövre. Tillsammans med journalister hör politiker till de mest utsatta grupperna i Sverige. Hot och våld mot såväl förtroendevalda som journalister är ett direkt hot mot själva demokratin. Utvecklingen måste vändas, skriver Stefan Svensson, KD, regionrådskandidat i VGR.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Foto: Foto: Naina Helèn Jåma / TT, Pressbild.

Bild: TT

Annons

Den svenska demokratin, folkstyret, bygger inte bara på partiväsendet utan också på att vem som helst ska kunna bli politiker. Folkstyret förutsätter också att vem som helst vill och törs bli politiker. Hot, våld och trakasserier mot politiker kan inte bagatelliseras eller betraktas som ett pris som varje politiker måste vara medveten om och beredd att betala. I Brottsförebyggande rådets rapport ”Politikernas trygghetsundersökning 2021” (Rapport 2021:13), konstateras att 26% av de förtroendevalda blev utsatta för någon form av hot, trakasserier, våld, skadegörelse eller stöld under 2020.

Annons

Annons

Kvinnliga politiker är något överrepresenterade och riksdagspolitiker är mer utsatta än kommun- och regionpolitiker. Hotet är reellt och påverkar redan idag enskilda politikers val av debattämne och människors vilja att engagera sig politiskt. Under valår tenderar dessutom hoten mot politiker att öka. Självfallet måste politiker kunna tåla en hel del och finna sig i att bli bedömda utifrån såväl sina åsikter som kompetens och retoriska skicklighet. Att politiker blir föremål för ironi och satir är också fullt normala inslag i en vital demokrati.

Men när hot, våld och trakasserier leder till att politiker tystnar, undviker frågor som är kontroversiella eller i värsta fall väljer att lämna sina politiska uppdrag, fräter det på det demokratin och det demokratiska samtalet. Detta är oacceptabelt oavsett varifrån hoten kommer från.

Den 1 januari 2020 skärptes straffen för de som hotar och trakasserar förtroendevalda och dess anhöriga. Polisen aviserar inför årets val att man kommer att punktmarkera personer som man kan befara ska hota eller utsätta politiker för trakasserier och våld.

Allt detta är bra. Men när det gått så långt som till hat, hot och förtal är det kulmen på en process som lett till ett allt grövre samhällsklimat. De som går över gränsen är till fullo ansvariga för sina handlingar men ett hårdnande samhällsklimat uppstår inte ur ett vakuum. Hur vi alla beter oss, oavsett om vi uttrycker oss i sociala medier, deltar i politiska debatter eller på annat sätt uppför oss i umgänget med andra människor, spelar roll. Vi kan alla bidra till en starkare demokrati och ett öppet debattklimat.

Stefan Svensson (KD)

Regionrådskandidat Västra Götalandsregionen

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan