Annons

Annons

Annons

Öppning av jourcentralen

Insändare
Insändare: Dränera inte våra vårdcentraler

Primärvården är underfinansierat och vi har inte har råd att satsa resurser på fel plats.
Det skriver Stefan Schettler, medicinsk rådgivare Östra Skaraborg, med anledning av beslutet att återöppna två jourcentraler.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Ibland behöver man vård utanför vårdcentralens öppettider. På jourcentralen tar vi hand om dig som behöver hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta till nästa dag. Idag finns två starka välfungerande jourcentraler i Skaraborg som ligger i Skövde och in Lidköping.

Jourcentralerna är öppna vardagar 17-22 och helgdagar 11-17. Det har fattats politiskt beslut om öppning av jourcentralen i Falköping och Mariestad.

Falköping och Mariestad har inte varit vardagsöppen sedan flera år tillbaka. Jourcentralen i Falköping och Mariestad har varit helt stängda under Coronapandemin. Nu ska med kort varsel till första april alla fyra jourcentraler i Skaraborg (dvs Skövde, Mariestad, Falköping och Lidköping) sättas i full drift igen som är en schemautmaning. Många med mig tycker att det är ett steg tillbaka då centraliseringen av jourcentralsdrift till Skövde och Lidköping har varit den vägen som vi i professionen har föreslagit sedan många år tillbaka. Det finns tydligt beskrivet i hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 3 kap paragraf 1: "den som har störst behov av hälso och sjukvård skall ges företräde till vården". Nu hotas grundstomme på vårdcentralen att dräneras, dvs patientarbete för de kronisk sjuka, äldre och de med störst och angelägen vårdbehov kommer inte intill.

Annons

Annons

Jourbelastningen för varje enstaka vårdcentral ökar kraftig. Vi är på många enheter redan idag för få läkare på plats dagtid. Vi har definitivt inte några resurser att avsätta arbetskraft kvällstid utan tillgängligheten och service för invånarna på sina vårdcentraler försämras. Att öppna flera jourcentraler kommer dränera verksamheten på vårdcentralen.

Det finns en vårdskuld efter pandemin, de gamla och multisjuka har fått stå tillbaka och deras behov av vård är nu stora. De har störst behov av vård i nuläget och det är de som skall prioriteras. Att öppna upp fler jourcentraler är ett steg ifrån detta, det gynnar friskare, yngre patienter och de som är sjukast och har störst behov av vård kommer att få mindre vård i och med detta beslut. Det är uppenbart ett beslut som strider mot hälso- och sjukvårdslagen. Vi behövs för att ta hand om våra mest sjuka patienter genom att bygga upp en fast vårdkontakt.

Vi behöver fortsätta att satsa mycket mer med handledningsresurser för att klara omställningen till den nära vården. Utmaning för läkargruppen blir att vi får/har fått ett mycket större uppdrag att handleda läkarkandidater i den nya läkarutbildningen som både blir fler och kommer under längre tid till vårdcentraler för utbildning. Även BT-läkare (bastjänstgöring) kräver mer handledningsresurser. Är vi då fler som behöver bemanna jourpass, så kommer handledningsuppdragen inte att kunna genomföras. Att anställa fler läkare är tyvärr ingen gångbar väg. Vi har alldeles för få specialistläkare för allmänmedicin i Sverige. Vi måste prioritera att utbilda fler specialister inom allmänmedicin!

Annons

Annons

Patientunderlaget för jourcentralerna Falköping och Mariestad är enbart liten. Detta medför också att kostnaden per patientbesök är orimlig hög och ligger vid ca 5000 SEK per patientkontakt. Detta är slöseri med skattepengar. Primärvården är underfinansierat och vi har inte har råd att satsa resurser på fel plats. Inom vården finns bara begränsade möjligheter att hjälpa människor på en jourcentral. Den bästa vården bedrivs under reguljär arbetstid på vardagar på vårdcentralen.

Majoriteten av medarbetarna inom primärvården är emot öppnandet. Vi föreslår att vårdcentraler i Skaraborg får fortsätta med sitt arbete att öppna utöver 8.00-17.00. Utöver har digitaliseringen medförd ett brett sortiment av online mottagningar som kan nås på jourtid, som till exempel Närhälsan Online.

Det rör sig om ett mycket olyckligt beslut och vi klarar inte med så kort varsel att ställa om schemaläggningen heller.

Jourcentralerna måste vara koncentrerade till Skövde och Lidköping som det är idag.

Stefan Schettler, medicinsk rådgivare Östra Skaraborg, distriktsläkare Närhälsan Hjo Vårdcentral

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan