Annons

Annons

Annons

Annons

Ridsport

Läsartext
Aktivt och händelserikt år för TBHK – trots pandemin

Nyligen hade Tidaholmsbygdens hästklubb årsmöte. Denna gång digitalt på grund av rådande pandemi och under ledning av Bengt Karlsson som mötesordförande.

Valberedningens arbete resulterade i såväl nyval som omval, varför samtliga styrelsens poster tillsattes. Frida Viström omvaldes som styrelseordförande i ytterligare ett år.

Detta är en läsartext.

Ligghallar och renoverade bommar är två projekt som genomförts under det gångna verksamhetsåret.

Annons

Under årsmötet visade verksamhetsberättelsen för 2021 på att klubben trots ett år av pandemi, har haft möjlighet att bedriva ridskolan under hela året och i discipliner som hoppning, dressyr, knatteridning, ridlekis, handikappridning och prova-på ridning. Men också med en ökning av ridskoleelever till dagens cirka 200. Detta tack vare ansvarig ridskolechef Evelina Bromér som tillsammans med ridlärare Johanna Larsson och Sandra Eklöf har utfört ett fantastiskt arbete.

Utöver den ordinarie lektionsverksamheten har det bland annat arrangerats uppskattade aktiviteter som Pay and Jump, Pay and Ride, Allround Cup, teoridagar, lovaktiviteter och ridläger

Som ett led i miljöarbetet under året har belysningen i de två ridhusen och stallarna byts ut mot LED-belysning. Ett karensstall har iordningsställts för att stärka hantering av smittskydd. Det har även byggts tre fina ligghallar till ridskolehästarna för att öka deras utevistelse och välmående.

Annons

Annons

Under året har klubben även representerats av tävlande lag i både hoppning och dressyr som samtliga har presterat fina resultat.

Tävlingsryttare för TBHK har sponsrats med licenser och ridhusen har stått till förfogan för dressyrtränare, hopptränare och tömkörning.

Ungdomssektionen har med stort engagemang restaurerat upp bommar till hinder för hoppning och arrangerat bland annat aktiviteter som filmkväll med pizza och brännboll, spökvandring, fångarna i stallet, äggjakt, loppmarknad och mycket mera.

Under årsmötet uppmärksammades även samtliga segrare i 2021 års klubbmästerskap i disciplinerna hoppning och dressyr, samt poängjakten i hoppning och fälttävlan med fina pokaler och digitala applåder.

Fortsättningsvis är klubbens vision att utveckla såväl ridskolan som tävlingsverksamheten ytterligare och ser fram emot kommande 2022. Styrelsen tackar avgående styrelseledamöter för ett värdefullt arbete, likaså klubbens medlemmar för delaktighet och engagemang.

Angelica Holst

Klubben har representerats av tävlande lag i både hoppning och dressyr. Bild: Privat

Ridskoleverksamheten har kunnat hållas igång trots pågående pandemi. Bild: Privat

Annons

Ungdomssektionen har med stort engagemang restaurerat upp bommar till hinder för hoppning. Bild: Privat

Det har byggts tre fina ligghallar till ridskolehästarna för att öka deras utevistelse och välmående. Bild: Privat

Annons

Annons

Till toppen av sidan