Annons

Annons

Annons

Annons

Tegelladan/Helliden

Insändare
Återuppta arbetet med att få en trygg och säker infart till Tidaholm

I oktober i fjol skrev Marianne Carlsson i VB angående det svar som kommit från Trafikverkets Jimmy Malmquist. Där sades att ”Grannarnas klagomål på för höga hastigheter på länsväg 193/Östergatan vid in- och utfarten till Hjo har fått gehör hos Trafikverket som uppger att man ska göra åtgärder.”

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Hastighetskameror på "Hjoinfarten" tycks inte längre vara aktuellt.

Annons

Jimmy Malmquist på Trafikverket Väst svarade efter klagomål att ”snitthastigheten är alldeles för hög på sträckan. Det här är en prioriterad plats för åtgärd.

Nu har man i skrivelse till Tina Karlgren ändrat sig och säger ”vägen funktionellt prioriterad, det innebär att Trafikverket måste ta hänsyn till både trafiksäkerhet och framkomlighet. Det gör att det INTE är aktuellt med farthinder på väg 193.” Han skriver vidare ”sträckan ifråga har ett lägre trafikflöde än vad vi vanligtvis brukar prioritera för hastighetskameror. Detta gör att vi INTE kommet att tillmötesgå ditt önskemål.”

Detta ska ställas i kontrast till Jimmy Malmquists uttalande om att infarten är viktig för den industriella trafiken. Därefter avsäger sig Trafikverkets Jimmy Malmquist helt och hållet ansvar och lägger över detta på Polismyndigheten som ska ansvara för att kontrollera att hastighetsgränser och andra trafikregler följs. Han säger ”Trafikverket har svårt att bygga bort detta problem, som i grund och botten är en attitydfråga”.

Annons

Annons

Det visar sig nu med andra ord att man på Trafikverket, Jimmy Malmquist, har vänt på tidigare tyckande och tänkande. Man säger i dagsläget att det handlar om Tidaholms infartstrafik/transportväg. Vi inser snabbt att man skyller på allt för att inte behöva ”bygga” bort ett stort bekymmer.

I t ex Hjo, har man sänkt hastigheten i hela staden och till och med utökat området, till 40 km i timmen. Man har vägbulor, chikaner och detta är inget hinder för ”tung transporttrafik” att komma fram.

Malmquist har sagt att man undersöker möjligheten att bygga någon form av fysiska farthinder för att få ner hastigheten. I och med att Trafikverket nu avsäger sig allt ansvar i denna fråga så har man ändrat ett positivt beslut till ett för alla boende negativt beslut. Att sänka hastigheten till 40 i hela staden, utöka sträckan innan infart till Tidaholm, bygga farthinder av större modell är inte ett hinder. Det är att se till att man följer gällande lagar och regler.

Hänsyn måste tas till att vi har en stor andel industrier i staden och det håller vi med om. Men man kan inte i samma andetag främja att det dagligen begås överträdelser av hastighet, riskera att olyckor sker, riskera dödsfall pga för höga hastigheter.

Man har uppmätt en ”genomsnittshastighet på 63 km/timme på en 50 väg”.

Trafikverket måste kunna ta lärdom av andra städers hantering av denna problematik. Även i större städer som Skövde och Falköping har hastigheten sänkts, hinder byggts och kameror som mäter hastigheten monterats upp.

Annons

Annons

Vi förväntar oss nu att Trafikverket återupptar hanteringen av detta ärende och tillgodoser invånare i Tidaholm med trygghet. Vi boende längs med infarten vill se farthinder, bullerplank och liknande byggas innan det sker stora olyckor. Vi har inte ens ett övergångsställe som är tryggt för alla. Vi är hänvisade till att försöka leva med att hela tiden riskera våra liv.

Med tanke på att detta är ett barnrikt område är det en katastrof att man från Trafikverket så kan vända ett tidigare uttalat löfte till att försvinna i luften.

Tina Karlgren Magdalena Falk

Annons

Annons

Till toppen av sidan