Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Tidaholms koldioxidbudget slut år 2030

Koldioxidbudgeten för Tidaholms kommun kommer att vara slut i mars 2030, med nuvarande utsläppstrend.

Det visar en beräkning i det nya digitala verktyget Klimatkollen.se som Våra barns klimat presenterar.

Med nuvarande utsläppstrend kommer den lokala koldioxidbudgeten för Tidaholms kommun att vara slut i mars 2030. (Bilden är en illustration, ej Tidaholm)

Annons

För första gången finns nu koldioxidbudgetar baserade på Parisavtalets 1,5 gradersmål för alla Sveriges 290 kommuner.

– Sveriges kommuner behöver politiker som tar klimatet på allvar, annars lämnar vi en gigantisk klimatskuld till våra barn. Det måste bli tydligt för oss medborgare vad som görs på lokal nivå för att nå Parisavtalet och accelerera klimatomställningen, säger Frida Berry Eklund, talesperson för Våra barns klimat.

Annons

Annons

Klimatkollen.se visar de territoriella koldioxidutsläppen i landets kommuner jämfört med det utsläppsutrymme som finns kvar enligt en framräknad koldioxidbudget för Sverige som ska leverera på FN:s 1,5-gradersmål. Med nuvarande utsläppstrend kommer den lokala koldioxidbudgeten för Tidaholms kommun att vara slut i mars 2030.

För att ligga i linje med Parisavtalet borde utsläppen från och med 2020 ha minskat med 13 procent per år. På grund av eftersläpning i rapportering till Nationella emissionsdatabasen av kommunala koldioxidutsläpp, finns dock bara officiell utsläppsstatistik till och med till 2019. Uppgifter för 2020 väntas bli tillgängliga i juni 2022.

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid vi maximalt kan släppa ut innan vi riskerar att öka medeltemperaturen så mycket att det bryter mot Parisavtalet. Det är ett sätt att visa vilka utsläppsminskningar som krävs om vi ska hålla den globala uppvärmningen under en viss temperatur, i Parisavtalets fall 1,5 grader. FN:s klimatpanel, IPCC, har tagit fram globala koldioxidbudgetar för vilken mängd koldioxidutsläpp som motsvarar en viss förväntad temperaturökning, med olika grader av sannolikhet. Klimatkollen.se visar hur en sådan budget kan fördelas för Sverige och landets 290 kommuner.

– Tiden för ursäkter är över. Nu måste varje lokalt beslut bidra till Parisavtalet och sätta barns rätt till liv, hälsa och utveckling i centrum, säger Frida Berry Eklund.

Annons

Sett till genomsnittlig utsläppsminskning de senaste fem åren är det 27 kommuner som är på väg att hålla sina koldioxidbudgetar i linje med Parisavtalet. För att de verkligen ska klara sina budgetar, behöver de dock ha minskat utsläppen i samma årliga takt från 2020 och framåt som snittet för de föregående fem åren.

För vissa kommuner är den trenden dessutom starkt påverkad av specifika händelser enskilda år, exempelvis nedläggningar av större industriverksamheter.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan