Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm Centrum

Insändare
Svar till ”Gammal tidaholmare”

Tack för din insändare. Då det är Samhällsbyggnadsnämnden som driver ärendet med stationshusområdet svarar vi i form av presidiet och förvaltningschef.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tony Pettersson, Johan Elgh och Ambjörn Lennartsson.

Bild: Thomas Gustafsson, Josefine Hektor

Annons

Vi ser positivt på det engagemang som finns i frågan kring hur vi kan utveckla de centrala delarna av Tidaholm tillsammans. Vi har noterat flera insändare och även skriftliga svar i den medborgardialog som vi nyligen genomfört i ärendet. Det är glädjande!

Annons

Samhällsbyggnadsnämnden har i full enighet initierat ett utvecklingsarbete av de fastigheterna som kommunen äger kring Stationshuset, Godsmagasinet och busstationen. Vi har via en direktanvisningsprocess sökt samverkan med Sigurd Larsson AB som äger närliggande fastigheter såväl närmare Stora torget som åt gamla Preem-hållet. Syftet med detta är att utreda hur vi kan fortsätta utveckla hela detta område sammanhållet för att få till attraktiva miljöer för framtiden. Sedan tidigare har Stationshuset ett rivningsförbud så den byggnaden är i alla lägen kvar i alla alternativ.

Annons

Utgångspunkten är kombinera bevarande av värdefulla kulturmiljöer med kommersiellt möjligt nyttjande. Vår erfarenhet säger att hus som nyttjas och tillför värde också är de hus som bäst bevaras och underhålls. Kan vi hitta lösningar så att även hus som Stationshus och Godsmagasin blir en del av ett levande centrum så kommer de bidra på ett bra sätt till de unika kvalitéer som Tidaholms centrum har. I förlängningen ger det att fler vill bo och verka i Tidaholm och bidra till den totala välfärden.

Samhällsbyggnadsnämnden går nu tillsammans med kommunstyrelsen in i nästa fas av utvecklingsarbetet. Där tar vi självfallet in de inspel som getts, av alla tidaholmare, gamla som unga, stadsbo som landsbygdsbo. Utifrån dessa kommer troligen ett antal detaljplansprocesser genomföras där samrådsprocessen med allmänhet är ett inslag. Vidare är ambitionen att kommunen inte själv skall äga byggnader som inte nyttjas i kommunal regi, varpå fastighetsförsäljningar kan bli en naturlig del i utvecklingen av området. Förhoppningen är att vi om fem år har ett resultat där såväl nya som gamla hus nyttjas och att Tidaholm utvecklas vidare med miljöer i de centrala delarna som alla tidaholmare kan vara stolta över!

Ambjörn Lennartsson (m), ordförande

Tony Pettersson (s), vice ordförande

Johan Elgh, förvaltningschef

Annons

Annons

Till toppen av sidan