Annons

Annons

Annons

Annons

Framtiden för Fröjereds skola

Insändare
Finns många skolor av Fröjereds storlek

Svar till Vänsterpartiet. Med respekt för att en del snart är trötta på debattämnet Fröjereds skola, så ämnar jag inte förlänga denna insändarserie med mer än vilken jag nu dikterar.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Patrik Kristoffersen anser inte att Fröjereds skola är en exceptionellt liten skola. Bilden är tagen i ett sammanhang.

Bild: Arkivbild

Annons

Vänsterpartiets senaste insändare innehåller en enkel analys av tidigare omnämnd forskningsstudie. (Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan En forskningsöversikt Av: Carl-Henrik Adolfsson Linnéuniversitet 2014”) Samt en egen liten forskningsstudie bland kollegor och vänner. 

Vänsterpartiet skriver att små skolor består av 200-300 elever.  Det är säkert helt korrekt om man bor i USA, där stora delar av studiens material är hämtat. I svenska mått så är detta medelstora skolor.

Annons

Annons

I ovan nämnda forskningsstudie kommenteras problemet med att applicera studien i en svensk kontext enligt följande: ”Ett sätt att hantera detta problem och trots detta kunna dra någon nytta av den forskning som bedrivits inom ämnet är att behandla skolstorlek som ett relativt mått. Det vill säga det är i jämförelsen skolor emellan, i sitt sammanhang, som kommer att avgöra vad som ska räknas som en stor respektive liten skola.” (C.H Adolfsson 2014 s.8)

Hälften av alla skolenheter i Sverige har ett elevunderlag mellan 100-300 elever. 14% har mellan 50-99 elever, 10% har ett elevunderlag på under 50 elever. Var tionde skola är alltså jämförbar med Fröjered.

Källa: Skolverkets hemsida.

Vänsterpartiets kollegor som trodde Fröjereds skola var ett skämt kanske sätter skrattet i halsen när man inser att det finns 483 stycken liknande skolor i landet. Av dessa är 172 st låg- och mellanstadieskolor. 

Andelen skolor med mer än 300 elever är 11 %.  För att summera har 25 % av Sveriges skolor färre än 100 elever per enhet. 

Så om man nu väljer att jämföra skolor i sitt sammanhang så är det rimligt att se Fröjered skola som en liten skola enligt forskningsstudien.

Den minsta skolan i Sverige hade 2018 en lärare och 7 elever. 

Det var i byn Ammarnäs i Västerbotten. 

Annons

I angränsande byar fanns ett par andra skolor med vardera 20-30 elever.

Det vänsterpartistiska kommunalrådet hade som taktik att bevara skolorna för att inte riskera avbefolkning. 

Det finns med andra ord flera politiker i landet som vill utveckla istället för avveckla. Tack för denna debattserie.

Patrik Kristoffersen KD Tidaholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan