Annons

Annons

Annons

Framtiden för Fröjereds skola

Insändare
Finns knappt forskning på riktigt små skolor

Svar till Hjertén och Kristoffersen (KD).

Hjertén: Jag citerar inte Vänsterpartiets insändare. Jag gör ett referat till ett stycke i de sammanfattande slutsatserna i Adolfssons studie som säger i princip samma sak som Vänsterpartiets insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"En produkt av en god utbildning", har inte mycket till övers för Kristoffersens slutsatser.

Bild: Knis Karin Björklöf

Annons

Jag tänkte att det var tydligt i och med att jag hänvisade till den specifika sidan i forskningsöversikten det står på, men tydligen inte.

Hjertén menar i övrigt att jag gör en generalisering om att stora skolor alltid är bättre än små. Det stämmer inte. Jag ställer mig kritisk till är Kristoffersens påstående om att forskningen står i motsats till det Vänsterpartiets anför. Jag hittar inte stöd för det påståendet i den aktuella studien. Jag hittar, omvänt, inte heller definitivt stöd för att en skola i Fröjereds storlek per automatik skulle vara undermålig. Det finns emellertid resonemang i studiens slutsatser som problematiserar alltför små skolenheter.

Annons

Annons

Vad Hjertén anför i övrigt om sin egen skolgång är anekdotisk bevisföring för vilken mitt ointresse är påtagligt.

Kristoffersen: Precis som Kristoffersen säger hämtar studien data från bland annat USA. Siffran om att 200-300 elever räknas som en liten skola tycks komma ifrån en studie från 1990 som Adolfsson refererar till där en liten skola definieras som under 200 elever, medelstor 400-600 och stor mer än 800 (s.10 i Adolfssons studie).

Det här är alltså en operationalisering i en studie för över 30 år sedan. Jag skulle därför vara lite mer återhållsam än Vänsterpartiet att anta de definitionerna som allmängiltiga.

Kristoffersen skriver följande: "Andelen skolor med mer än 300 elever är 11 %.  För att summera har 25 % av Sveriges skolor färre än 100 elever per enhet. 

Så om man nu väljer att jämföra skolor i sitt sammanhang så är det rimligt att se Fröjered skola som en liten skola enligt forskningsstudien." Det här är lite av en logisk kullerbytta som verkar anta att det går att översätta "liten" och "stor" i en amerikansk kontext till "liten" och "stor" i en svensk kontext trots att de absoluta talen ser totalt annorlunda ut.

En skola med 50 elever fortsätter givetvis vara det oavsett om den största skolan att jämföra med har 500 eller 1000 elever. Så små skolor finns det knappt någon forskning på, vilket innebär att det är svårt att dra några slutsatser om dem baserat på befintlig forskning.

Om det finns någon mer som har en tunna med fiskar ni vill att jag ska skjuta så ställer jag mig ödmjukt till förfogande.

En produkt av en god utbildning

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan