Annons

Annons

Annons

Annons

Tidaholm Centrum

Läsartext
Per svingar klubban i hembygdsföreningen

Tidaholms Hembygdsförening höll under söndagen sitt av pandemin rejält försenade årsmöte.

Detta är en läsartext.

Per Wahlström är nyvald ordförande i Tidaholms hembygdsförening.

Bild: Privat

Annons

Morgan Lövgren och Rolf Jansson tog emot i Marbodals museum som de båda arbetat med att bygga upp.

Rundvandringen inleddes med ett bildspel som beskrev företagets historia från 1920-talet och framåt. Därefter kunde stämmobesökarna själva vandra runt i de stora lokalerna som museet har till sitt förfogande och titta på mängder av fotografier från de gångna 90 åren. Ett mycket uppskattat inslag i årsstämman!

Annons

Under den påföljande fikapausen diskuterades dagens huvudtema: Utveckla eller avveckla föreningen.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar följde en livlig diskussion om museets och bilmuseets framtid. Kommunalrådet Runo Johansson, själv föreningsmedlem, intygade att det inte finns några tankar från kommunen att lägga ner vare sig det ena eller andra. Han rekommenderade också skrivna avtal angående Tidaholmsbilarnas användning mellan föreningen och museet.

Annons

Beskedet från årstämman var entydigt: Föreningen behövs och ska fortsätta sitt viktiga arbete!

Den nyvalda föreningsstyrelsen under ledning av Per Wahlström, fick med sig en lista på uppgifter som stämman vill att man arbetar med:

• Rekrytera nya medlemmar

• Bli mer synlig genom offentliga evenemang gärna tillsammans med museet.

• Engagera sig i museets återuppbyggnad.

• Synliggöra våra fina Tidaholmsbilar bättre, om möjligt ordna en större visningslokal/göra den befintliga visningslokalen större.

• Samla en grupp som färdigställer boken Tidaholm 1960 – 2010.

Den nya styrelsen: Ordförande: Per Wahlström.

Sekreterare: Inga Karlsson.

Kassör: Birgitta Andersson.

Övriga ledamöter: Per-Olof Graaf, Bengt-Åke Storm, Magnus Anell, Mats Bengtzon och Sten Billström.

Nästa årsmöte kommer att hållas i februari 2024 och omfatta åren 2022 och 2023.

Årstämman avslutades med uppvaktning av avgående ordförande Per-Olof Graaf och sekreterare

Ros-Mari Dygd som båda lett föreningens arbete i tio år. En hälsning med stort tack skickades också till avgående kassören Gunilla Dverstorp och revisorerna Rune Åström och Herbert Hjelm, vilka inte hade möjlighet att delta på plats.

Annons

Annons

Birgitta Andersson

Bild: Privat

Annons

Annons

Till toppen av sidan