Annons

Annons

Annons

Regionvalet i Västra Götaland 2022

Insändare
Om förväntningar, förutsättningar och förutsägbarhet i vården – valets viktigaste fråga?

Politiker i VGR vill mycket vad gäller sjukvården, men vi anser faktiskt att ingen ger tydliga svar på hur vi ska nå dit. I nuläget anser Vårdförbundet att det inte finns resurser för att nå de krav och förväntningar som våra medlemmar upplever att de ställs inför. Finns det då möjlighet att ge all den sjukvård som medborgare och politiker förväntar sig, eller är det dags att se över om förutsättningar och förväntningar ens går att kombinera? skriver företrädare för vårdförbundet i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vems förväntningar på vården ska gälla? Den frågan ställer företrädare för vårdförbundet i en insändare.

Bild: Josefine Hektor

Annons

Frågan vi ställer till politiken är kort och gott; Vems förväntningar på vården ska gälla?

Politikens, som står för att tillföra resurser som pengar, som omvandlas till personal, läkemedel, utrustning och lokaler?

Invånarnas förväntningar utifrån sina önskemål och upplevda behov?

Professionens förmåga och bedömning av vårdbehov?

Annons

Det måste till konsensus och gemensam målbild. Förväntningar måste sättas i paritet till vilka resurser som avsätts för vården och politiken måste våga vara tydliga med bakgrunden till vilken vård som kan erbjudas. Det håller inte att stå och lova att vårdköerna skall bort när personalen i nuläget inte finns för att ta bort dem, den akuta vården svämmar över och förväntningarna är att få hjälp här och nu.

Annons

Vården vet vad den kan göra, men vill självklart helst inte prioritera bort. Är politiken, professionen och patienterna beredda att prata öppet om Förväntningar-Förutsättningar-Förutsägbarhet när det gäller vården?

Om jobbiga prioriteringar, aktiva val och konsekvenser av det. Det är dags att det förs en öppen och ärlig dialog. Vad blir kostnaden om alla politiska önskemål, medborgarnas förväntningar och vårdens alla möjligheter infrias? Är det ens möjligt?

För Vårdförbundet: 
Fredrik Sörman, Ambulanssjuksköterska, Förtroendevald med facklig tid, Huvudskyddsombud. SKAS
Anna Tjus, Ambulanssjuksköterska, Förtroendevald med facklig tid, Huvudskyddsombud, NU-sjukvården. Styrelseledamot Vårdförbundet Avdelning Västra Götaland.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan