Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Vårt förstörda museum

I denna tidning kunde man häromdagen läsa att det nya Barnens Hus kommer att invigas lördagen den 10 september. Det blir säkert en minnesvärd och trevlig dag för barnen och deras föräldrar.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Tidaholms museum.

Bild: Thomas Gustafsson

Annons

Nya Barnens Hus har byggts upp i Tidaholms Museums stora utställningshall. Hur kunde det bli såhär? Om man går tillbaka till protokollen i detta ärende kan man finna följande: I kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, den 28 november 2018, framgår bland annat att kultur-och fritidsnämndens slutsats/beslut är att en flytt av verksamheten till Tidaholms Museum är mest fördelaktigt.

Annons

Vidare kan man se att kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett tidigare möte föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att gå vidare med projektet att flytta verksamheten Barnens Hus till Tidaholms Museum. Kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att göra en projektering (i samråd med kultur-och fritidsnämnden) enligt den upprättade förstudien. Medel för projektring ryms inom anslag.

Annons

Den 17 december 2018 kom denna fråga upp på fullmäktiges möte. Ur mötesprotokollet framgår bland annat att Bengt Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att Peter Friberg hade ett tilläggsyrkande till detta förslag. Eftersom det i protokollet inte nämns någonting om vare sig debatt eller reservationer innebär det att samtliga 41 ledamöter var eniga om att flytta Barnens Hus till Muséet.

Jag och många med mig anser att vi i framtiden inte kommer att ha något museum där man för kommande generationer kan visa upp kommunens fantastiska industriella utveckling. Alla bör ha klart för sig att utan kraften från Tidans många vattenfall, duktiga industriledare och skickliga arbetare hade vi inte haft den kommun vi har i dag.

Man kan med fog undra hur dessa 41 ledamöter tänkte!

Ove Bank

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan