Annons

Annons

Annons

Insändare
Din postadress avgör vilken hjälp du får av blåljusen

Din postadress avgör chansen att överleva vid sjukdom eller olycksfall. Organisationen Hela Sverige ska leva vill se tre åtgärder från regeringen för att öka tryggheten i Skaraborg och landet som helhet.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Sett till storlek är den genomsnittliga responstiden för ambulans och räddningstjänst ungefär dubbelt så lång i de minsta kommunerna jämfört med de största. Väntetiderna är längst i norra Sverige men också i Skaraborg finns skillnader. När ambulansen kommer efter tretton minuter i Skara och Skövde, får du som drabbas i Essunga eller Hjo vänta mer än tio minuter till.

Annons

Skillnader mellan tätorter och landsbygd är dock stora och till det kommer sårbarhet när flera händelser inträffar samtidigt.

Annons

Som första åtgärd föreslår vi att regeringen tar fram en modell för hur en maximal responstid för blåljusärenden kan införas. En enkät som Hela Sverige ska leva genomfört visar att det finns en klar majoritet för den idén hos regeringspartiernas riksdagsledamöter. Samtidigt får det inte medföra att resurssvaga kommuner och regioner sitter med Svarte Petter.

Dagens långa responstider i landsbygder leder till färre gripna brottslingar, fler nedbrunna hus och mindre chans att överleva akut sjukdom.

Bristen på likvärdighet sätter också samhället i gungning. En Sifo-undersökning som Hela Sverige ska leva låtit göra visar att 6 av 10 invånare på mindre orter är oroliga för att hjälpen inte ska hinna fram i tid, men bara 3 av 10 på orter med fler än 3 000 invånare.

Vi lantisar betalar högre skatt för lägre service, bara för att vi bor på en viss plats.

Som andra åtgärd menar vi att regeringen bör ta ett samlat grepp för att driva på kommuner och regioner att utveckla blåljusverksamheten utifrån sina skiftande förutsättningar. Det handlar bland annat om att stimulera till organisatorisk innovation och teknikutveckling.

Som tredje åtgärd menar vi också att regeringen bör se över skattesystemet, för att alla kommuner och regioner ska ha rimliga villkor för sin verksamhet.

Annons

Klart är att det brådskar. Det handlar bokstavligen om liv eller död. Och att alla som bor i Skaraborg ska känna trygghet. För vad händer med ett Sverige som glider isär?

Annons

Per Gustafsson, Skara, ordförande Hela Sverige ska leva Skaraborg

Karola Svensson, Falköping, vice ordförande Hela Sverige ska leva Skaraborg

Helena Dahlström, Tidan, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva Skaraborg

Irene Oskarsson och Magnus Ek, ordföranden i Hela Sverige ska leva

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan