Annons

Annons

Annons

Tidaholm

Insändare
Det här gäller när barn och unga begår brott

Svar till Otrygg tidaholmare och info om kompletterande lagtext. Det finns särskilda regler för brottsutredningar då misstänkt är under 21 år. De viktigaste specialreglerna för ungdomsbrott används när den misstänkta inte har fyllt 18 år.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändarskribenten vill förtydliga vad som gäller när barn eller unga begår brott.

Bild: TT

Annons

När en ungdom är misstänkt för brott är det särskilt viktigt med en snabb reaktion från samhället så att kopplingen mellan brott och påföljd blir tydlig. Därför finns det lagstadgade tidsramar för hur lång tid utredningar om ungdomsbrott får ta.

Åklagarmyndigheten har en strategi för handläggning av ungdomsärenden. Det finns tre huvudmål: Ungdomsärenden ska prioriteras. Handläggningstiderna ska kortas. Tidsfristerna ska hållas.

Annons

Annons

För att nå målen följs handläggningstiderna i ungdomsmål upp särskilt. En bevakningsrutin har tagits fram för detta. Enligt strategin ska ungdomsåklagarna också ha ett utökat stöd, för att frigöra tid för  brottsutredningarna. Samverkan med andra myndigheter är nödvändigt för att klara tidsfristerna. Ungdomsåklagare samverkar därför med främst polisen och socialtjänsten, men också med domstolarna.

Den 1 januari 2021 inrättades en ny påföljd som kan bli aktuell för ungdomar mellan 15 och 20 år som begår brott. Den nya påföljden kallas ungdomsövervakning. De som kan dömas till ungdomsövervakning är unga, mellan 15 och 17 år, som har begått allvarliga brott.

Påföljden ungdomsövervakning ska tillämpas när ungdomsvård eller ungdomstjänst inte bedöms vara tillräckligt med hänsyn till brottets straffvärde eller tidigare brottslighet , alternativt  att det inte finns tillräckliga skäl för sluten ungdomsvård. Ungdomsövervakning är tänkt att fylla luckan mellan ungdomsvård/ungdomstjänst och sluten ungdomsvård.

Barn under 15 år är minderåriga och kan inte ställas till ansvar för brott. De redovisas inte som misstänkta personer. Barn som är under 15 år och begår brott kan inte dömas till straff.

Utredningar mot barn under 15 år görs enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta, till exempel olika stöd- och vårdinsatser där föräldern/vårdnadshavare medverkar frivilligt och tar hjälp och stöd. Det är glappet mellan polis och socialtjänst.

Annons

Annons

Hur gör då kommunen/samhället med barn från så låg ålder åtta år som begår brott? Så väldigt tragiskt att man kan gråta för mindre. Föräldrar bör ta ett mycket större ansvar och inte förneka det som sker med deras barn, ta hjälp då den finns.

Ortsbo

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan