För jaktlaget Svartekulla/Uddestorp som ingår i Norra Tidaholms Älgskötselområde har älgjakten startat bra.

– Under måndagen sköts en kviga och senare under tisdagen sköts en tjur, en "udda 16-taggare. Udda 16-taggare innebar i detta fall att det var åtta taggar på en sida av hornkronan och sju taggar på andra sidan, berättar Jan-Olof Sandberg, jaktledare för Svartekulla/Uddestorps jaktlag och ordförande i Norra Tidaholms älgskötselområde, för tidningen och fortsätter:

"Få älgkalvar"

– För två år sedan sköt jaktlaget också en 16-taggare. Under årets älgjakt har det observerats många vuxna älgar varav flera stora tjurar. Däremot har bara några få älgkalvar observerats. Troligtvis har sommarens värme inneburit att många älgkalvar inte klarat det extrema vädret.

Johan Persson-Thorsell fällde 16-taggaren, här tillsammans med övriga kamrater i jaktlaget.
Foto: Privat

Inom Norra Tidaholms Älgskötselområde har inte alla jaktlagen som ingår i detta område ännu startat sin älgjakt.

– Efter helgen när alla jaktlag kommit igång med jakten kommer de olika jaktlagen rapportera in sina jaktresultat och observationer och en samlad preliminär bedömning kan göras hur älgstammens status är i nuläget.

Relaterat: Älgjakt igång med blandad framgång