– Vi ser stora skillnader mellan kommunerna i andelen som fått ersättning från a-kassan. Gemensamt för hela landet är att arbetsmarknaden blir allt mer flexibel och att kraven på flexibilitet måste balanseras med trygghet för den enskilde arbetstagaren, säger Tomas Eriksson, arbetslöshetsexpert Sveriges a-kassor.

Tomas Eriksson.
Foto: Michael@steinberg.se

I Tidaholm fick 248 personer arbetslöshetsersättning under 2018, vilket motsvarar 1,9 procent av befolkningen i kommunen. Tidaholm ligger under det nationella genomsnittet på 2,2 procent. Sammanställningen från Sveriges a-kassor visar också att antalet personer som fått ersättning i Tidaholm minskat med 162 personer jämfört med för fem år sedan.

– Hela sju av tio svenskar väljer i dag att vara medlemmar i a-kassan. Men det finns mer kvar att göra för att ännu fler ska få tillgång till den trygghet som a-kassan erbjuder, säger Tomas Eriksson.

Sveriges a-kassor har rangordnat alla kommuner utifrån andelen som fått ersättning under förra året. I toppen finner vi Haparanda med 5,2 procent och lägst andel återfinns i Kinda, Mullsjö och Nykvarn med 0,8 procent. Tidaholm kommer med sina 1,9 procent på plats 176 av Sveriges 290 kommuner.

Fakta om a-kassan

- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är m..

Fakta om a-kassan

- Alla som har jobbat kan ha rätt till grundersättning vid arbetslöshet oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte.

- Som medlem i a-kassan kan du få en högre ersättning vid arbetslöshet baserad på din tidigare inkomst.

- 7 av 10 svenskar är medlemmar i a-kassan.

- I Sverige finns 26 olika a-kassor, de flesta är specialiserade på olika yrkesområden.

- A-kassorna och arbetslöshetsförsäkringen finansieras av medlemsavgifter, arbetsgivaravgifter och företagarnas egenavgifter.

Annons