Runt 15 personer kom till Tidaholm Folkets Parks årsmöte. På plats fanns både privatpersoner med andelar i Parken och representanter från några av de föreningar som är andelsägare. Till mötesordförande valdes Bengt Karlsson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och till mötessekreterare valdes Mona Larsson.

Under kvällen behandlades inledningsvis sedvanliga årsmöteshandlingar. Under punkterna verksamhet och ekonomi kunde det konstateras att 2017 var ett positivt år för parken. Motionsdanserna, som arrangeras varannan måndag året om, fortsätter succéfyllt att vara verksamhetens kronjuvel. 2017 besöktes danserna av inte mindre än 10 200 (!) dansanta besökare, varav stor del kommer utifrån.

Verksamhet som barnprogram, föreställningar, loppis och uthyrning till privata aktörer gör att parken används flitigt och det totala besökarantalet från förra året slutade på cirka 25 700 personer.

Efter att revisorerna Tord Viktorsson och Mona Larsson föredrog sin berättelse så beviljade årsmötet styrelsen ansvarsfrihet. Vid de val som stundade så omvaldes Karl-Erik Johansson till ordförande, och Maj-Britt Friman samt Jill Olofsson omvaldes till styrelseledamöter. Övriga ledamöter valdes förgående år på en period av två år.

En förändring blev att valberedningen utökades, som nu består av Erik Ezelius och nyvalde Claes Schultz. Efter årsmötets avslutande så avtackades mötespresidiet samt revisorerna med blommor och därefter avnjöts den sedvanliga smörgåstårtan.

Annons

Så här ser parkstyrelsen ut, stående från vänster: Christer Nilsson, Roland Samuelsson, Karl-Erik Johansson, Kerstin Johansson, Erik Ezelius, Maj-Britt Friman. Sittandes från vänster: Göte Friman, Jill Olofsson, Kicki Svensson