I dagarna presenterar regeringen de största företagsskatteförändringarna på ett par decennier. Oron om regeringen prioriterar svensk konkurrenskraft mot omvärlden främst eller inte, är stor. Tyvärr når den rödgröna regeringen inte ända fram. Bolagsskatten sänks, men långt ifrån tillräckligt när andra förändringar fördyrar. Förenklingar ges, men för få. Moderaterna och alliansen har så långt det varit möjligt fört regeringen framför oss, men till slut blev livremmen till vänsterpartiet för stor och vi fick inte igenom tillräckliga långsiktiga och konkurrenskraftiga förutsättningar för stärkt konkurrenskraft. Vi kommer därför att jobba för att byta regering och därefter skapa än bättre förutsättningar för konkurrenskraftig tillväxt och näringlsivskraftiga förutsättningar för företag och fler jobb på plats.

Samtidigt pågår i Skaraborg denna vecka årets mässa för Ung Företagsamhet. Grunden för många unga Skaraborgare att gå från idé till att starta företag. Vi bör uppmuntra till att det inte får stanna med att vara just UF-företag. Vi vill stärka unga Skaraborgares möjligheter ytterligare. Därför att företag är avgörande för Sveriges ekonomi och framtidens välfärd. Tillväxt kommer av blivande företagare som vågar ta risker och pröva nya idéer. För att det ska kunna förverkligas behöver trösklar sänkas.

Annons

Ung Företagsamhet, UF, är ett utmärkt verktyg för att främja kreativitet och entreprenörskap. Forskning kring UF-företagande tyder på att de som provar på, startar i större utsträckning företag senare i livet och får högre lön än jämförbara elever. Att elever utbildas i entreprenörskap har därmed samhälleligt intresse.

Tyvärr måste idag elever som drivit UF-företag avveckla dem vid kursens slut. Detta riskerar värden som ungdomar byggt upp under sitt Uf-företagande och innebär ett avbräck för unga som vill ta sitt entreprenörskap till en ny nivå med F-skattsedel.

Eftersom UF-företag inte kan använda F-skatt försvåras möjligheten att sälja tjänster genom UF-företaget kraftigt. I dag är de skattemässiga villkoren för att sälja tjänster genom UF-företag oproportionerligt krångliga. I många fall måste köparen lämna kontrolluppgifter och betala avgifter för en tjänst då gränsbeloppen i skattelagstiftningen är alldeles för låga för UF-företag när verksamheten består av till exempel lövkrattning eller försäljning av bullar.

För att få fler att ta sitt UF-företag vidare, utveckla företag som kan leda till egenförsörjning och nya arbetstillfällen krävs andra möjligheter för att övergå från UF-regelverk till F-skattsedel.

Ungas företagsamhet är viktig för samhällsnyttan och är inkörsport till försörjning. Skaraborg behöver fler företagare, fler som förverkligar sina drömmar. Låt oss uppmuntra fler unga Skaraborgare att ta steget.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg