Enligt ett pressmeddelande är de nyanställda kvinnor och män i olika åldrar, som nu bekantar sig med sin nya arbetsplats. Som nyutbildad sjuksköterska med maximalt fyra månaders yrkeserfarenhet anställs hen via det kliniska basåret på Skaraborgs Sjukhus (SkaS).

Fakta: Det kliniska basåret

En tillsvidareanställning (fast anställning) som legitimerad sjuksköterska på SkaS.

Arb..

Fakta: Det kliniska basåret

En tillsvidareanställning (fast anställning) som legitimerad sjuksköterska på SkaS.

Arbete under eget yrkesansvar som legitimerad sjuksköterska.

Två placeringar på olika vårdenheter som ger bredd och djup i professionen som sjuksköterska.

Processinriktad omvårdnadshandledning och föreläsningar i aktuella ämnen.

Introduktion till arbetet inom sjukhuset och de vårdavdelningar hen kommer att arbeta på under basåret.

Möjlighet att auskultera/göra studiebesök i verksamheter hen är intresserad av.

– Det känns verkligen roligt att få vara med och ansvara för det kliniska basåret. Det är vägen in i din nya profession där vi vill ge personen möjligheten att växa in i sin nya roll som sjuksköterska och medarbetare på SkaS, säger Sahra Lindman, enhetschef för kliniskt basår, som är en del av verksamhetsområde utbildning inom Skaraborgs Sjukhus.

Under vecka fem 2017 har 45 nyutbildade sjuksköterskor gemensam övergripande introduktion innan de börjar på sina placeringar med enhetsspecifik introduktion. Det är mycket information att ta till sig.

– För att ta några exempel, så informeras medarbetarna om sekretessregler, tystnadsplikten, miljöpolicy, avvikelsehantering och läkemedelshantering. De har även besökt Trygghetscentralen och vår chefsjuksköterska, Susanne Gustavsson, har varit här och talat om patientsäkerhet, säger Sahra Lindman.

– Mycket bra och givande introduktionsvecka, vi känner oss utvalda, säger Lena Lindahl nyanställd sjuksköterska inom Kliniskt basår.