Under träffen fick de information om dagens Flämslätt, besökte kyrkan, hade rundvandring, poängpromenad, visiterade gamla lektionssalen, tittade på gamla kort och diskuterade gamla minnen.

Dessutom åt man givetvis middag.

Anders från Frankrike och Per från Köpenhamn var dagens långväga gäster. Av ursprungliga 42 konfirmander kunde 17 närvara.

Träffen har planerats sedan 2016, så dagens organisatörer Björn Arlenborg och Lena Andersson var nöjda och vill tacka alla som kom. Nästa träff planeras till 2020.