Sjukhusets ekonomi är inte där den borde vara, och kostnaderna har skenat. Efter juli månad i år låg underskottet på 100,8 miljoner kronor.

Under onsdagen presenterades ett dokument under ett extrainsatt styrelsemöte. Där stod det bland annat om ett uppdrag att göra en volymminskning på 60 heltidstjänster. Tjänsterna är fördelade på olika kliniker och handlar främst om läkare, undersköterskor och administrativ personal.

– Det handlar inte om att göra några uppsägningar , utan innebär att vi ser över hela verksamheten och ser så att vi har rätt kompetens på rätt plats, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse.

Minskningen av personalstyrkan, som ligger på knappt 4 000 personer, är tänkt att göras genom att personal slutar på andra sätt, som pensionsavgångar.

– Verksamhetscheferna har bedömt att det ska kunna ske under året, men det är väldigt mycket runtomkring. Jag tror inte att det går till årsskiftet, säger Ulla-Britt Hagström.

Volymminskningen är en del i den plan som styrelsen på onsdagen godkände. Det finns även en plan över var volymminskningen ska göras.

Akuten i Skövde, ambulansen och akutvården ska minska med 6,5 tjänster. Vuxenpsykiatrin ska minska med lika många tjänster. Kvinnosjukvården och vården för barn och unga ska minska med sex tjänster. Detta är de numerärt största minskningarna.

Annons

Ortopedi ska minska med två tjänster och barn- och undgomsspsykiatri ska minska med 1,5 tjänster.

Monica Malmqvist, Kommunal, berättar för Skaraborgs Allehanda att hon inte hade sett listan innan mötet under onsdagen.

– Den är inte förhandlad och vi vill väldigt gärna veta mer. Den senaste tiden har det bemannats upp med flera undersköterskor på flera ställen, men vi vet inte hur det blir.

Socialdemokraterna, som befinner sig i opposition i regionen, deltog i styrelsebeslutet men lämnade även en protokollsanteckning:

”Vi konstaterar att den ekonomiska utvecklingen på Skaraborgs Sjukhus går i helt fel riktning. Ett ackumulerat underskott på 100 miljoner kronor samt en kostnadsökningstakt uppgående till 8,2 procent, vilket redovisades på styrelsens sammanträde 22 augusti, är ett fullständigt underkänt resultat. Detta kombinerat med en försämrad tillgänglighet ger skäl till stor oro.”

Relaterat: Planen för vårdplatserna på Skaraborgs sjukhus
Relaterat: Löftet: Bättre bemanning i sjukvården
Relaterat: Debatt: Har majoriteten tappat kontroll över vården i Skaraborg?
Relaterat: Operationer uppskjutna - sjuksköterskor saknas