Det innebär att de får ett nytt datum och kortare tid till nästa besiktning. I glappet mellan de nya och gamla reglerna gäller det därför för bilägare att se upp så att deras bilar inte får körförbud.

Så är reglerna

De nya besiktningsreglerna gör att slutsiffran upphör att styra när det är dags för besik..

Så är reglerna

De nya besiktningsreglerna gör att slutsiffran upphör att styra när det är dags för besiktning. I stället ska personbilar och lastbilar som inte överstiger 3500 kg i totalvikt kontrollbesiktas:

 första gången senast 36 månader efter den månad då den togs i trafik första gången.

andra gången senast 24 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes.

 därefter senast 14 månader efter den månad då dess föregående besiktning utfördes.

När de nya besiktningsreglerna börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid. Därför bör alla fordonsägare kontrollera vilket datum som gäller för dem, speciellt om deras fordon är besiktat i början av sin senaste besiktningsperiod.

Än så länge har bara drygt 2100 fordon av dem som ligger i riskzonen för körförbud i Västra Götalands län besiktats.

─ Vi uppmanar alla fordonsägare att bortse från datumet på det senaste besiktningsprotokollet. Datumet för nästa besiktning kan vara felaktigt, eftersom det baseras på de nuvarande reglerna. Därför har vi också skapat en tjänst på vår webbplats där alla fordonsägare kan få svar direkt om när det är dags att besikta, säger Anders Gunneriusson, utredare på Transportstyrelsen.