Denna extrema diskriminering har lett till att det i den officiella statistiken ”fattas” ca 117 miljoner kvinnor i Asien jämfört med vad som väntats enligt demografiska trender. I vissa länder är det vanligt med tester som talar om könet på fostret för att göra det möjligt att välja bort en flicka genom abort.

Att Svenska Kyrkans julkampanj 2018 kallas för ”En flicka är född” är oerhört passande i detta sammanhang. Julkampanjen samlar in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete och har som syfte att kämpa för att ingen flicka ska hotas, utnyttjas eller kränkas.

Flera av FNs globala utvecklingsmål berör diskrimineringen av flickor. Att Svenska kyrkan aktivt arbetar för att nå de målen senast 2030 visar en kyrka som står upp för människovärdet. Någonting som Socialdemokraterna i Svenska kyrkan till hundra procent står upp för. Att avskaffa diskriminering mot flickor är helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sina fulla potentialer.

Det råder inga tvivel om att det vi tagit för givet av vunna rättigheter är nu under angrepp. Flera krafter, också inom Svenska kyrkans högsta beslutande organ, verkar vilja riva de satsningar på jämställdhetens område. Detta är allvarligt. För Socialdemokraterna innebär detta fortsatt aktivt arbete för alla människors lika värde och rätten för varje individ att finnas och födas.

Annons

Vi tror på att med jämställda förutsättningar och lika rättigheter får flickor enorma möjligheter för förändring: för sig själva, för sina familjer, sina samhällen och hela länder. Julkampanjen ”En flicka är född” bör därför uppmärksammas och stöttas i hela landet!

Zelal-Sara Yesildeniz (S)

Ledamot i kyrkopolitiska utskottet från Skaraborgs partidistrikt