Vid Folkteatern i Göteborg ekonomisk förenings årsstämma på måndagkvällen den 21 maj valdes Alex Bergström in som ny ordförande för styrelsen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bergström har en lång erfarenhet av politiskt arbete och har varit aktiv i regionpolitiken sedan bildandet av Västra Götalandsregionen 1998. Han bor i Falköping och är sedan 2010 regionråd för Socialdemokraterna. Mellan åren 2012 och 2014 var han ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

- Det är med stolthet jag nu tar över ordförandeposten för Folkteatern och det är en ära för mig att få vara en del av en anrik kulturinstitution med så hög konstnärlig ambition som Folkteatern har, säger Alex Bergström.

Alex Bergström tar över posten som ordförande i Folkteaterns styrelse efter Linda Nygren som varit ledamot i närmare 20 år. Nygren blev invald första gången 1999 och har sedan 2004 varit ordförande.

Ett axplock av Alex Bergströms nuvarande och tidigare uppdrag:Regionråd för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen - pågåendeSitter med i beredningen för kultur och fritid, Sveriges kommuner och Landsting – pågåendeLedamot i styrelsen för Film i Väst AB – mars 2007 till mars 2011