Barn- och utbildningsnämnden har antagit en förskoleplan för de närmaste åren. En översyn har gjorts över hur verksamhetens ska drivas och hur lokaler ska nyttjas, både vad gäller ekonomi och kvalitet. Förskolan på Rosenberg är det stora paradnumret. Utbyggnad i Ekedalen och Fröjered är andra satsningar. Så långt allt väl.

Men det kommer också att bli några indragningar, och en av dem drabbar alltså "enavdelningen" på Linblomman i Madängsholm.

Det har gjorts en utredning av förvaltningen. Där lyfts bland annat att förskolor med endast en avdelning inte kan säkerställa likvärdig kvalitet med större förskolor. Det är heller inte kostnadseffektivt. Lokalerna som Linblomman huserar i anses vara undermåliga.

Lägg därtill att föräldrar som bor i Holma-Baltak och som förvärvsarbetar i tätorten kan hämta och lämna sina barn på förskolor i början och slutet av arbetsdagen. Det torde vara ganska vanligt. Till skillnad från motsatsen. Att bo i Tidaholm och jobba i Madängsholm är mer sällsynt.

Beslutet som en oenig nämnd tog för ett par veckor sedan kan tyckas vara välgrundat. Förutsett att man bara ser till så kallade hårda värden. Det är sant att kommunen ska bedriva en god service där våra skattekronor används klokt och att det inte slösas i onödan. Men det finns också andra värden att vårda. Att även erbjuda service och underhåll i våra kransorter är ett av dem.

Annons

I Madängsholm med omnejd bor det en hel del människor och som jag förstår har en föryngring skett och barnfamiljerna blir fler. Vi kan prata om en positiv spiral. Att det finns en förskola kan mycket väl ha spelat en roll i den utvecklingen.

Oppositionens invändning, med vice BUN-ordförande Krister Rohman (KD) i spetsen är rimlig, att det även borde räknas på vad en satsning på barnomsorgen i Madängsholm skulle kosta. Det känns som den S-märkta majoriteten låste sig alltför snabbt vid det förslag som lades på bordet.

Det var säkert inget fel i sak på utredningen. Men ibland behöver inte billigast betyda bäst, bäst för samtliga kommuninvånare.

Vad skulle det kosta att låta Madängsholm få en förskola med två avdelningar? Är det rimligt att det går att fylla så många platser över tid? Frågorna kräver svar. Det är inte för sent att göra ett omtag, om viljan finns.

"Alla ska med", är ett uttryck som svensk socialdemokrati entusiastiskt har använt som slogan. Gäller det landsbygden i Tidaholm kommun också? Det finns många som ifrågasätter det? När det gäller förskolefrågan i Madängsholm är jag böjd att hålla med.