Gamla giffare har olika föredragshållare på sina torsdagsträffar i klubbstugan på Ulvesborg. Senast hade man bjudit in Jonas Åsberg som är utbildningsansvarig inom ambulanssjukvården, Skaraborgs Sjukhus. Han har själv över 30 år i yrket som ambulanssjukvårdare.

— Utbildnings- och kunskapskraven har ökat och vad vi har för möjligheter när vi är på en olycksplats eller tar hand om sjukdomsfall.

I dag krävs en sjuksköterska med specialutbildning i varje ambulans, men det finns fortfarande äldre personal som har den gamla titeln ambulanssjukvårdare.

— Vårt jobb är att vara förberedda på det oförberedda.

Många uppdrag

Ambulansen i Skaraborg, som ligger under landstingets verksamhet, har 180 anställda, 25 fordon i drift under dagtid, tolv nattetid och åker på cirka 43 000 uppdrag varje år.

— Vi har stora ytor att täcka, från Gullsång i norr till Åsarp i söder.

Annons

Det primära målet är att utföra avancerad akutsjukvård, att hålla folk vid liv, det handlar också om att göra bedömning på plats.

— Vi kan göra en bedömning om patienten är i behov av akut hjälp eller om man kan besöka vårdcentralen dagen efter. Av 43 000 uppdrag vill jag påstå att 10 000 är bedömningsfall. Vissa sjukdomar kan behandlas av oss direkt på platsen.

Utbildningsansvarig

Jonas Åsberg är utbildningsansvarig och utbildar, och fortbildar, ambulanspersonalen. Det krävs träning för att komma väl förberedd till en olycksplats och utbildningen omfattar akut omhändertagande, bedömning, samverkan, ledning, säkerhet, trafik, kommunikation och ergonomi.

— Vi har ett nytt sätt att träna - serious gaming - vilket är ett samarbete med ett spelutvecklingsprogram på Högskolan i Skövde. Utbildningen bygger på tekniken i dataspel och målsättningen är att man ska kliva in i ett stort dataspel under simuleringen. Det ska vara så verklighetsbaserat som möjligt.

En docka används, som har många mänskliga drag, och som styrs av en operatör och som kan variera sjukdomsbilden allt efter ambulanssjukvårdarnas agerande.

— Vi har även konstruerat en körsimulator. Utryckningskörningen är det farligaste vi gör. Det tar ett till två år innan en förare blir godkänd som utryckningsförare. Blåljus skapar många stressituationer i trafiken och rådet till medtrafikanterna är att styra till höger, inte att tvärbromsa.

Nya hot

Jonas Åsberg var också inne på att det finns andra hot idag.

— Terrordåd har kommit närmare och även inträffat i Sverige. Vad händer när kemiska och biologiska stridsmedel hamnar i fel kretsar? Hur ska vi agera vid en sådan situation? Det är sådant som man måste ha med sig.