Innan nedläggningarna gick ”jobbarbussen” från Tidaholm till Madängsholm. Ett annat var när skolan i Baltak lades ner.

Men nu har Madängsholm rest sig sakta men säkert. Vi har fått ny cykelbana, fiber, ny väg genom samhället och ny jättefin lekplats. Likaså har badet rustats upp.

Alla hus som bytt ägare de senaste åren har barnfamiljer som nya ägare, som flyttat hit mycket på grund av att det finns en förskola i vårt samhälle. Bara på Björkvägen finns idag 9 barnfamiljer, varav minst två skall ha tillökning i vår. Samma dag som Samhällsföreningen kallat till möte med BUN, kom Tidaholms-guiden i brevlådan där oppositionsrådet Runo Johansson ( L), skriver i krönikan, att ”i dagarna går förslaget till ny översiktsplan för Tidaholms kommun ut på samråd.”

Planen sträcker sig fram till 2030.

I planen pekas på att centralorten, Ekedalen och Madängsholm speciellt ska växa med ”grundläggande samhällsservice fram till 2030”.

Antar att samtliga partier ska agera bakom denna plan och gemensamt verka för kommunens bästa. På mötet ställdes frågan hur BUN framlagt utredningsförslaget för Linblomman till ”professionen”.

Inga alternativa utredningar har begärts; som reparation, nybyggnad eller komplement förskola/fritis.

Hur många är intresserade?

Hur många har blivit tillfrågade?

Inga föräldrar har tillfrågats om vare sig dagens familjesituation eller framtida planering.

Annons

Som en av deltagarna på mötet påpekade: Begär man en snäv utredning får man ett ännu snävare svar tillbaka.

Endast en av BUNs representanter har vid ett tillfälle besökt förskolan, men det var för flera år sedan.

Alla föräldrar i Madängsholm har inte sitt arbete i Tidaholm utan många pendlar idag till kringliggande orter. Kan det verkligen vara möjligt att BUN har avgörande beslutsrätt i en samhällsfråga som inte bara berör förskolan utan hela vår bygd?

Vem vill köpa hus här när barnomsorgen inte fungerar?

Följden blir att husen minskar i värde och att samhället saknar tynar bort. Tomtmark har ju köpts med planer på nybyggnation för framtiden. Jag antar att det inte var tomtmark för äldreboende utan i första hand för barnfamiljer.

Är vi som bor i Madängsholm inte fullvärdiga samhällsmedborgare i Tidaholms kommun? Skall inte alla i Tidaholms kommun behandlas lika, även de som inte bor i stadskärnan? Skall inte även landsbygden leva och utvecklas precis som sägs i plan fram till 2030?

Skatten är ju trots allt densamma!

Innebär inte politisk makt även ett ansvar för samhälle och medborgare?

Holmabo sen barnsben