– Det känns bara spännande att få vara med om det här. Och i slutet av veckan är det dags för oss att schakta i det högintressanta hörnet utanför Commerce, säger platschefen Anders Johansson.

Det är ingen som riktigt vet vad som döljer sig under Hertig Johans torg. Området är aldrig utgrävt, det finns i varje fall inget dokumenterat, berättar Annelie Alsterhem, som är kommunens projektledare för ombyggnaden av torget.

Innan den stora branden 1759 låg ett mindre torg längre söderut, framför kyrkan. Och Hertig Johans gata sträckte sig västerut, över det som är torg idag. Och norr om gatan, i direkt anslutning låg bebyggelse.

Det är det område som hon och platschefen menar är högintressant.

Än så länge har man bara nosat lite på ytan i området. Men i slutet av veckan, och under nästa vecka, är det dags att gräva djupare i hörnet upp mot ingången till köpcentrumet entré.

– Tänk om vi kunde hitta ett källarvalv, det vore spännande, säger platschefen.

Entreprenören har fortlöpande kontakt med Västergötlands museum och när grävskopan sätts i backen i slutet av veckan kommer en arkeolog från museet definitivt att vara på plats.

– Vi hittade delar av en husgrund och lite benrester i förra veckan där uppe, säger Anders Johansson och pekar upp mot torgets västra kant.

– Då ringde vi efter arkeologen som kom hit och mätte in fyndet. Hon konstaterade också att det var benrester från ett djur, fortsätter han.

Annons

När Hertig Johans gata byggdes om utmed kyrkparken i april i år påträffades flera skelett. De låg på rad utanför kyrkan, där gatan korsas av Rådhusgatan, berättar platschefen.

Arkeolog från Västergötlands museum i Skara vara på plats och tog med sig en tand för datering. Den är inte gjord ännu men sannolikt handlar det om fynd från tidig medeltid.

– Tidigare skelettfynd i området har daterats till 1100-talet och de fynden visar att staden faktiskt är så gammal som man hävdat, säger arkeolog Catharina Henriksson.

Nu vill de hitta boplatsspår också.

– Men hittills verkar det tyvärr som om de städade upp i staden ganska bra innan man byggde den byggdes upp igen. Därför skulle vi bli extra glada om vi hittar något under det schaktarbete som pågår nu, säger hon.

I övrigt har de senaste veckornas arbete på torget mest handlat om att byta ut vatten- och avlopp samt dra nya kablar för Skövde elnät. Man anlägger också så kallade elbrunnar som ska förenkla anslutning till elnätet vid olika evenemang på torget.

Ett relativt nytt bevattningssystem, Savaq, ska också på plats, berättar Annelie Alsterhem.

– Vi har använt oss av det tidigare, till exempel vid resecentrum, Hertig Johans gata och på torget i Ryd, som också håller på att byggas om, säger hon.

Vecka 35 gör man ett uppehåll i arbetet eftersom det då är dags för matfestival på torget.

Veckan därefter händer heller ingenting för då är det val. Men vecka 37 är Anders Johansson och övriga på plats för att fortsätta arbetet.

– Då ska vi riva upp torget ännu mer, ner mot Livets brunn.

Under julhandeln kommer Skövdeborna se en kanske liten, men tydlig förändring som väntar efter ombyggnaden.

- Julgranen får en ny placering i fortsättningen. Den kommer att placeras längre söderut på torget, säger platschefen.

Hela ombyggnaden av torgområdet beräknas vara klart till nästa års matfestival. Då firar festivalen 30-årsjubileum.