Då Håvens IF sannolikt kommer att avregistreras efter nästa årsmöte, har föreningen hållit en återträff i Mobackens bygdegård för de som hade större delen av sin aktiva tid från mitten av 1950-talet fram till mitten av 1970-talet. Den något yngre generationen kommer att ha en träff senare i höst.

Under denna tidsperiod utövades förutom fotboll även bandy och bordtennis. Damklubben bildades, ett damlag startades och juniorfotbollen tog fart, allt detta i början av 1970-talet.

– Som de flesta nog förstår, har det varit närmast en omöjlighet att nå ut till alla, varför det säkert finns ytterligare ett antal som gärna varit med på denna träff, informerar Lennart Johansson.

Bygdegården fylldes till sista plats när runt 60 personer bänkade sig vid de dukade borden.

Sedan följde några timmars trivsam samvaro, ett bildspel med lagfoton och annat från olika aktiviteter visades. Många roliga minnen ventilerades, ett flertal av de närvarande hade inte träffats på åratal.