Anna Westermark är förskolechef i Skövde. Tillsammans med ett antal kollegor ingår hon i en projektgrupp som jobbar för att starta ett så kallat kreativt återbrukscenter i kommunen.

Med sitt arbete vill gruppens medlemmar få fler förskolor att använda återvunna prylar som pedagogiskt lekmaterial. Allt enligt devisen att ett sådant material, som inte har någon given användning, bidrar till att barnens blir mer fria och kreativa i sin lek.

På tisdagen och onsdagen arrangerar gruppen föreläsningar och workshops på konstmuseet där grundidéerna kring kreativt återbruk presenteras. Pedagogerna på samtliga förskolor i Skövde har blivit inbjudna och enligt Anna är det bara ett fåtal förskolor som inte är representerade under de båda dagarna.

– Tanken med de här dagarna är att sprida nyfikenheten till pedagogerna och även ge dem möjlighet att reflektera över den här typen av material, säger Anna.

– Sedan hoppas vi att de tar med sig den här kunskapen och inspirationen till sina egna förskolor och tänker ut hur de ska kunna använda detta i sin verksamhet.

Under den inledande genomgången presenterade Camilla Tempo, pedagogista på Värsås förskola, Mari-Louise Olsson, pedagogista och ateljérista på Rosenhaga och Anna Westermark ett antal funderingar kring fenomenet kreativt återbruk. Bland annat handlade det om olika typer av lekmaterial och vad dess olika konstruktioner ger för möjligheter.

Annons

Här nämndes fast material, som har en given form och även funktion och som därmed är begränsad i sin användning, som exempelvis en leksaksbil. Ett varierat material, där Lego togs som exempel, kan i sin tur kan användas till att föreställa olika saker, men är genom sin konstruktion ändå begränsat Ett föränderligt material, slutligen, kan användas i princip hur som helst. Bara fantasin begränsar. Till den gruppen räknas återvinningsmaterialet in.

Man konstaterade också att det är viktigt att redan i unga år inspirera barnen till kreativitet, nyfikenhet och initiativtagande och andra så kallade entreprenöriella kompetenser.

– Det sägs att 65 procent av nuvarande yrken kommer att försvinna i framtiden. Med det sagt har vi ingen aning om vad människor ska jobba med.

– Därför kommer den kreativa förmågan att bli viktig i framtiden, liksom fantasin för att kunna skapa de lösningar som behövs för att ta samhället vidare, konstaterar Anna.

På ett antal stationer fick deltagarna därefter ett antal exempel på olika material och var även fria att prova själva. En handgriplig uppgift var att hjälpa till att forma ett mandalamönster på golvet med hjälp av små eller stora kakelbitar utsmyckade med diverse attiraljer.

Ulrika Malmgren, Värsås förskola och Anne Nyholm, Rosenhaga förskola, fanns på plats och förevisade för dem som ville se. De jobbar redan mycket med återvunnet material på sina respektive arbetsplatser och kunde intyga att det är uppskattat av barnen.

– Det blir en annan lek och kreativitet när man använder sådana här material. Det är mer oklart vad det ska bli, vilket gör att barnen inte begränsas utan leker friare, säger Anne.

Men att använda återvunnet material i leken bidrar inte enbart till att frigöra fantasi och kreativitet hos barnen, menar Anna Westermark.

– Det fungerar också som underlag för en diskussion om hur vi tar hand om vår jord, så det är stora livsfrågor som kommer in när man använder det här materialet.

– En hållbar framtid handlar om de här bitarna, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Alla de ämnesområdena kommer också in i dialogen med barnen på ett naturligt sätt och man märker att det väcker tankar hos dem att man är en del av ett större sammanhang.